Κανόνες καταστήματος

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΛΥΓΟΝΟΣ.COM

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ:

 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ONLINE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
 3. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
 4. ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
 5. ΚΟΣΤΟΣ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
 6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΠΟΓΩΝ
 7. ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
 8. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
 9. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
 10. ΓΝΩΜΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
 11. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 12. ΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΝΑΛΗΨΗΣ

 

Αυτός ο Κανονισμοί του Ηλεκτρονικού καταστήματος ετοιμάστηκαν από δικηγόρους ιστοσελίδα Υπέρ του καταναλωτή.pl . Διαδικτυακό κατάστημα www.multigenus.com ενδιαφέρεται για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Ο καταναλωτής δεν μπορεί να παραιτηθεί από τα δικαιώματα που του παρέχονται από τον νόμο περί δικαιωμάτων των καταναλωτών. Οι συμβατικές διατάξεις που είναι λιγότερο ευνοϊκές για τον καταναλωτή από τις διατάξεις του νόμου περί δικαιωμάτων των καταναλωτών είναι άκυρες και στη θέση τους ισχύουν οι διατάξεις του νόμου περί δικαιωμάτων των καταναλωτών. Ως εκ τούτου, οι διατάξεις αυτών των Κανονισμών δεν αποσκοπούν στον αποκλεισμό ή τον περιορισμό τυχόν δικαιωμάτων των καταναλωτών βάσει υποχρεωτικών νομικών διατάξεων και οποιεσδήποτε πιθανές αμφιβολίες θα πρέπει να επιλύονται προς όφελος του καταναλωτή. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασυνέπειας μεταξύ των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού και των ανωτέρω διατάξεων, οι διατάξεις αυτές υπερισχύουν και εφαρμόζονται.

1.     ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.1          Το ηλεκτρονικό κατάστημα που διατίθεται στη διεύθυνση Διαδικτύου www.multigenus.com διευθύνεται από την MORSEPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ με την έδρα της στο Inowrocław (έδρα και διεύθυνση παράδοσης: Poznańska 216B, 88-100 Inowrocław); εγγράφηκε στο Μητρώο Επιχειρηματιών του Εθνικού Δικαστηρίου με τον αριθμό KRS: 0001044702· γραμματειακό δικαστήριο όπου φυλάσσονται τα έγγραφα της εταιρείας: Επαρχιακό Δικαστήριο στο Bydgoszcz, 13ο εμπορικό τμήμα του Εθνικού Δικαστηρίου· μετοχικό κεφάλαιο ύψους: 5.000 PLN.
NIP: 5562803600; REGON: 525716798, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@multigenus.com oraz, τηλέφωνο επικοινωνίας: 733-603-738.

1.2          Αυτοί οι Κανονισμοί απευθύνονται τόσο σε καταναλωτές όσο και σε επιχειρηματίες που χρησιμοποιούν το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, εκτός εάν μια δεδομένη διάταξη των Κανονισμών προβλέπει διαφορετικά.

1.3          Ο διαχειριστής των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα σε σχέση με την εφαρμογή των διατάξεων των παρόντων Κανονισμών είναι ο Πωλητής. Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς, για την περίοδο και με βάση τους λόγους και τις αρχές που αναφέρονται στην πολιτική απορρήτου που δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Η πολιτική απορρήτου περιλαμβάνει κυρίως τους κανόνες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τον Διαχειριστή στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, συμπεριλαμβανομένης της βάσης, των σκοπών και της περιόδου επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, καθώς και πληροφορίες για τη χρήση cookies και αναλυτικών εργαλεία στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Η χρήση του Ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων των αγορών, είναι εθελοντική. Ομοίως, η παροχή προσωπικών δεδομένων από τον Χρήστη ή τον Πελάτη της Υπηρεσίας που χρησιμοποιεί το Ηλεκτρονικό Κατάστημα είναι εθελοντική, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που αναφέρονται στην πολιτική απορρήτου (σύναψη της σύμβασης και εκ του νόμου υποχρεώσεις του Πωλητή).

1.4          Ορισμοί:

1.41         BLOG - Ηλεκτρονική Υπηρεσία, ένα διαδικτυακό ιστολόγιο που διατίθεται στον Ιστότοπο για τους Χρήστες Υπηρεσιών του, το οποίο τους επιτρέπει να περιηγούνται στις καταχωρίσεις του Παρόχου Υπηρεσιών, ιδίως όσον αφορά τις δραστηριότητές του και τα Προσφερόμενα Προϊόντα.

1.42         ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΗΜΕΡΑ – μία ημέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή, εξαιρουμένων των επίσημων αργιών.

1.43         ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – Ηλεκτρονική υπηρεσία, μια διαδραστική φόρμα διαθέσιμη στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα που επιτρέπει την άμεση επαφή με τον Πωλητή.

1.44         ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – μια φόρμα διαθέσιμη στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα που επιτρέπει τη δημιουργία λογαριασμού.

1.45         ΦΟΡΜΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ – Ηλεκτρονική υπηρεσία, μια διαδραστική φόρμα διαθέσιμη στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα που επιτρέπει την υποβολή παραγγελίας, ιδίως προσθέτοντας Προϊόντα στο ηλεκτρονικό καλάθι και προσδιορίζοντας τους όρους της Συμφωνίας Πώλησης, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου παράδοσης και πληρωμής .

1.46         ΠΕΛΑΤΗΣ - (1) φυσικό πρόσωπο με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και στις περιπτώσεις που προβλέπονται από γενικά ισχύοντες κανονισμούς, επίσης φυσικό πρόσωπο με περιορισμένη δικαιοπρακτική ικανότητα - που έχει συνάψει ή προτίθεται να συνάψει συμφωνία πώλησης με την Πωλητής.

1.47         ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ – Νόμος Αστικού Κώδικα της 23ης Απριλίου 1964 (Journal of LawsΣΤΟ 1964 Νο 16, τεμ 93 όπως τροποποιήθηκε)

1.48         ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ – Ηλεκτρονική υπηρεσία, επισημασμένη με ατομικό όνομα (σύνδεση) και κωδικό πρόσβασης που παρέχονται από τον Παραλήπτη της Υπηρεσίας, ένα σύνολο πόρων στο σύστημα πληροφορικής του παρόχου υπηρεσιών, το οποίο συλλέγει δεδομένα που παρέχονται από τον παραλήπτη της υπηρεσίας και πληροφορίες σχετικά με τις παραγγελίες τοποθετήθηκε από αυτόν στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα.

1.49         ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ - Ηλεκτρονική υπηρεσία, υπηρεσία ηλεκτρονικής διανομής που παρέχεται από τον Πάροχο Υπηρεσιών μέσω e-mail, η οποία επιτρέπει σε όλους τους Χρήστες Υπηρεσιών που το χρησιμοποιούν να λαμβάνουν αυτόματα από τον Πάροχο Υπηρεσιών κυκλικό περιεχόμενο των επόμενων εκδόσεων του ενημερωτικού δελτίου που περιέχει πληροφορίες σχετικά με Προϊόντα , νέα προϊόντα και προσφορές στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα.

1.410     ΠΡΟΪΟΝ – (1) κινητό αντικείμενο (συμπεριλαμβανομένου κινητού αντικειμένου με ψηφιακά στοιχεία, π.χ. που περιέχουν ψηφιακό περιεχόμενο ή ψηφιακή υπηρεσία ή συνδέονται με αυτά κατά τέτοιο τρόπο ώστε η έλλειψη ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακής υπηρεσίας να εμποδίζει την ομαλή λειτουργία του) που αποτελούν αντικείμενο της Συμφωνίας Πωλήσεων μεταξύ του Πελάτη και του Πωλητή.

1.411     ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – αυτοί οι κανονισμοί του Ηλεκτρονικού καταστήματος.

1.412.     ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ – το ηλεκτρονικό κατάστημα του Παρόχου Υπηρεσιών διαθέσιμο στη διεύθυνση Διαδικτύου: www.multigenus.com.

1.413      ΠΩΛΗΤΗΣ; ΠΑΡΟΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - MORSEPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ με την έδρα του στο Inowrocław (διεύθυνση έδρας και διεύθυνση παράδοσης: ul. Poznańska 216B, 88-100 Inowrocław); εγγράφηκε στο Μητρώο Επιχειρηματιών του Εθνικού Δικαστηρίου με τον αριθμό KRS: 0001044702· γραμματειακό δικαστήριο όπου φυλάσσονται τα έγγραφα της εταιρείας: Επαρχιακό Δικαστήριο στο Bydgoszcz, 13ο εμπορικό τμήμα του Εθνικού Δικαστηρίου· μετοχικό κεφάλαιο ύψους: 5.000 PLN. NIP: 5562803600; REGON: 525716798, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@multigenus.com oraz, τηλέφωνο επικοινωνίας: 733-603-738.

1.414     ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ - Συμφωνία πώλησης προϊόντων (στην περίπτωση κινητών αντικειμένων και κινητών αντικειμένων με ψηφιακά στοιχεία), (2) συμφωνία παράδοσης προϊόντος (στην περίπτωση ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακής υπηρεσίας), (3) συμφωνία για η παροχή ή η χρήση από το Προϊόν (στην περίπτωση μιας μη ψηφιακής υπηρεσίας και άλλων Προϊόντων) που έχει συναφθεί ή συναφθεί μεταξύ του Πελάτη και του Πωλητή μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

1.415     ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ – μια υπηρεσία που παρέχεται ηλεκτρονικά από τον Πάροχο Υπηρεσιών στον Παραλήπτη της Υπηρεσίας μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και δεν είναι Προϊόν.

1.416     ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – (1) φυσικό πρόσωπο με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τις γενικώς εφαρμοστέες διατάξεις, επίσης φυσικό πρόσωπο με περιορισμένη ικανότητα δικαίου· (2) νομική οντότητα· ή (3) οργανική μονάδα χωρίς νομική προσωπικότητα, στην οποία αναγνωρίζεται νομική ικανότητα - χρησιμοποιώντας ή προτίθεται να χρησιμοποιήσει την Ηλεκτρονική Υπηρεσία.

1.417.     ΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ - Νόμος της 30ης Μαΐου 2014 για τα δικαιώματα των καταναλωτών (Journal of LawsΣΤΟ Στοιχείο 2014 827 όπως τροποποιήθηκε)

1.418     ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ – η δήλωση βούλησης του Πελάτη που υποβάλλεται χρησιμοποιώντας τη Φόρμα Παραγγελίας και αποσκοπεί άμεσα στη σύναψη Συμφωνίας Πώλησης Προϊόντος με τον Πωλητή.

2.     ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

2.1          Οι ακόλουθες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες είναι διαθέσιμες στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα: Ιστολόγιο, Λογαριασμός, Φόρμα Επικοινωνίας, Φόρμα Παραγγελίας και Ενημερωτικό Δελτίο.

2.11         Η περιήγηση στο Ιστολόγιο είναι δυνατή μεταβαίνοντας στην καρτέλα "Ιστολόγιο" που είναι ορατή στον ιστότοπο. Το Ιστολόγιο διατίθεται δωρεάν σε όλους τους επισκέπτες της Ιστοσελίδας χωρίς την ανάγκη παροχής δεδομένων ή εκτέλεσης άλλων δραστηριοτήτων. Ως μέρος του ιστολογίου, ο Πάροχος Υπηρεσιών δημοσιεύει άρθρα σχετικά με το θέμα του Ηλεκτρονικού καταστήματος και των προϊόντων.

2.111          Ο Χρήστης της Υπηρεσίας μπορεί να σταματήσει να χρησιμοποιεί το Ιστολόγιο ανά πάσα στιγμή και χωρίς να δώσει λόγο, κλείνοντας το πρόγραμμα περιήγησης ιστού.

2.12         Λογαριασμός - η χρήση του Λογαριασμού είναι δυνατή αφού ολοκληρώσετε συνολικά τρία επόμενα βήματα από τον Χρήστη της Υπηρεσίας - (1) συμπληρώνοντας τη Φόρμα Εγγραφής, (2) κάνοντας κλικ στο "δημιουργία " και (3) κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο επαλήθευσης που αποστέλλεται αυτόματα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Παραλήπτη της Υπηρεσίας. Στη Φόρμα Εγγραφής, ο Χρήστης Υπηρεσίας πρέπει να παρέχει τα ακόλουθα δεδομένα: διεύθυνση e-mail και κωδικό πρόσβασης. Ένας Λογαριασμός μπορεί επίσης να δημιουργηθεί επιλέγοντας το κατάλληλο πλαίσιο ελέγχου κατά την υποβολή μιας παραγγελίας στη Φόρμα Παραγγελίας - όταν υποβάλλεται η Παραγγελία, δημιουργείται ένας Λογαριασμός για τον Χρήστη της Υπηρεσίας.

2.121          Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Λογαριασμού παρέχεται δωρεάν για αόριστο χρονικό διάστημα. Ο Χρήστης της Υπηρεσίας μπορεί, ανά πάσα στιγμή και χωρίς αιτιολογία, να διαγράψει τον Λογαριασμό (παραίτηση από τον Λογαριασμό) αποστέλλοντας κατάλληλο αίτημα στον Πάροχο Υπηρεσιών, ιδίως μέσω e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση: info@multigenus.com lub ή γραπτώς στην ακόλουθη διεύθυνση: ul. Poznańska 216B, 88-100 Inowrocław

2.13         Φόρμα Επικοινωνίας - η χρήση της Φόρμας Επικοινωνίας ξεκινά αφού ο Παραλήπτης της Υπηρεσίας ολοκληρώσει συνολικά δύο επόμενα βήματα - (1) μεταβαίνοντας στην καρτέλα "Επικοινωνία" και (2) κάνοντας κλικ στο στον ιστότοπο του Ηλεκτρονικού καταστήματος αφού συμπληρώσετε το πεδίο Φόρμας Επικοινωνίας "Αποστολή". Στη Φόρμα Επικοινωνίας, ο Παραλήπτης της Υπηρεσίας πρέπει να παρέχει τα ακόλουθα δεδομένα: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Προκειμένου να παρέχει πιο αποτελεσματική υπηρεσία, ο Παραλήπτης της Υπηρεσίας μπορεί επίσης να παρέχει τα ακόλουθα δεδομένα: όνομα και επώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και περιεχόμενο της έρευνας.

2.131          Η υπηρεσία Φόρμας Επικοινωνίας παρέχεται δωρεάν και είναι εφάπαξ και λήγει με την αποστολή του ερωτήματος.

2.14         Φόρμα παραγγελίας - η χρήση της Φόρμας Παραγγελίας ξεκινά όταν ο Πελάτης προσθέσει το πρώτο Προϊόν στο ηλεκτρονικό καλάθι στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Μια παραγγελία υποβάλλεται αφού ο Πελάτης ολοκληρώσει συνολικά δύο επόμενα βήματα - (1) συμπληρώσει τη Φόρμα Παραγγελίας και (2) κάνει κλικ στο πεδίο "Παραγγελία με υποχρέωση πληρωμής/αγοράζω και πληρώνω" στο Διαδίκτυο Ιστότοπος καταστήματος μετά τη συμπλήρωση της Φόρμας Παραγγελίας - μέχρι αυτό το σημείο, μπορείτε να τροποποιήσετε μόνοι σας τα καταχωρημένα δεδομένα (για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εμφανιζόμενα μηνύματα και τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος). Στη Φόρμα Παραγγελίας, ο Πελάτης πρέπει να παρέχει τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά με τον Πελάτη: διεύθυνση e-mail, διεύθυνση (χώρα), όνομα, επώνυμο, διεύθυνση (οδός, διαμέρισμα, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη), τηλέφωνο επικοινωνίας και στοιχεία σχετικά με τις πωλήσεις Συμφωνία: Προϊόν/τα, ποσότητα του προϊόντος, τόπος και τρόπος παράδοσης του προϊόντος, τρόπος πληρωμής.

2.141          Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Φόρμας Παραγγελίας παρέχεται δωρεάν και είναι εφάπαξ και λήγει όταν υποβάλλεται μια Παραγγελία μέσω αυτής ή όταν ο Χρήστης της Υπηρεσίας σταματήσει να υποβάλλει μια παραγγελία μέσω αυτής.

2.15         Ενημερωτικό δελτίο - η χρήση του ενημερωτικού δελτίου είναι δυνατή με - (1) επιλέγοντας το κατάλληλο πλαίσιο ελέγχου κατά την υποβολή παραγγελίας μέσω της Φόρμας Παραγγελίας - κατά την υποβολή της Παραγγελίας, ο Παραλήπτης της Υπηρεσίας είναι εγγεγραμμένος στο Newsletter , (2) παρέχοντας στη φόρμα στην αρχική σελίδα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, στο πεδίο «Ενημερωτικό Δελτίο» της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κάνοντας κλικ στο πεδίο που δείχνει ένα βέλος που δείχνει προς τα δεξιά - όταν πατηθεί το βέλος, η Υπηρεσία Ο χρήστης έχει εγγραφεί στο Newsletter.

2.151          Η Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου παρέχεται δωρεάν για αόριστο χρονικό διάστημα. Ο Παραλήπτης της Υπηρεσίας έχει τη δυνατότητα, ανά πάσα στιγμή και χωρίς να δώσει λόγο, να διαγραφεί από το Newsletter (διαγραφή από το Newsletter) στέλνοντας κατάλληλο αίτημα στον πάροχο υπηρεσιών, ιδίως μέσω e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση: info@multigenus.com lub ή εγγράφως στην ακόλουθη διεύθυνση: ul. Poznańska 216B, 88-100 Inowrocław

2.2          Τεχνικές απαιτήσεις απαραίτητες για τη συνεργασία με το σύστημα πληροφορικής που χρησιμοποιείται από τον πάροχο υπηρεσιών: (1) υπολογιστής, φορητός υπολογιστής ή άλλη συσκευή πολυμέσων με πρόσβαση στο Διαδίκτυο. (2) πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. (3) τρέχουσα έκδοση του προγράμματος περιήγησης ιστού: Mozilla Firefox. Internet Explorer? ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ; Google Chrome; Σαφάρι; Microsoft Edge? (4) προτεινόμενη ελάχιστη ανάλυση οθόνης: 1024x768. (5) ενεργοποίηση cookie και υποστήριξης Javascript στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού.

2.3          Ο Παραλήπτης της Υπηρεσίας υποχρεούται να χρησιμοποιεί το Ηλεκτρονικό Κατάστημα κατά τρόπο συνεπή με τη νομοθεσία και τις καλές πρακτικές, λαμβάνοντας υπόψη τον σεβασμό των προσωπικών δικαιωμάτων καθώς και των πνευματικών δικαιωμάτων και της πνευματικής ιδιοκτησίας του Παρόχου Υπηρεσιών και τρίτους. Ο παραλήπτης της υπηρεσίας είναι υποχρεωμένος να εισάγει δεδομένα σύμφωνα με την πραγματική κατάσταση. Ο Παραλήπτης της Υπηρεσίας απαγορεύεται να παρέχει παράνομο περιεχόμενο.

2.4          Η διαδικασία καταγγελίας σχετικά με τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες υποδεικνύεται στο σημείο. 6. Κανονισμοί

3.     ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

3.1          Η συμφωνία πώλησης μεταξύ του Πελάτη και του Πωλητή συνάπτεται αφού ο Πελάτης υποβάλει μια παραγγελία χρησιμοποιώντας τη Φόρμα Παραγγελίας στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα σύμφωνα με το σημείο. 214 Κανονισμοί

3.2          Η τιμή του Προϊόντος που εμφανίζεται στον ιστότοπο του Ηλεκτρονικού καταστήματος δίνεται σε πολωνικά ζλότι και περιλαμβάνει φόρους. Ο Πελάτης ενημερώνεται για τη συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένων των φόρων του Προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο της Παραγγελίας, καθώς και για τα έξοδα παράδοσης (συμπεριλαμβανομένων των τελών μεταφοράς, παράδοσης και ταχυδρομικών υπηρεσιών) και άλλα έξοδα, και εάν το ποσό αυτών των τελών δεν μπορεί να καθορίζονται - σχετικά με την υποχρέωση πληρωμής τους στον ιστότοπο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος κατά την υποβολή μιας Παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι ο Πελάτης εκφράζει τη βούλησή του να δεσμευτεί από τη Συμφωνία Πώλησης.

3.3          Διαδικασία για τη σύναψη συμφωνίας πώλησης στο ηλεκτρονικό κατάστημα χρησιμοποιώντας τη φόρμα παραγγελίας

3.31         Η συμφωνία πώλησης μεταξύ του Πελάτη και του Πωλητή συνάπτεται αφού ο Πελάτης υποβάλει μια παραγγελία στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα σύμφωνα με το σημείο. 214 Κανονισμοί

3.32         Μετά την υποβολή της παραγγελίας, ο πωλητής επιβεβαιώνει αμέσως την παραλαβή της και ταυτόχρονα αποδέχεται την παραγγελία για εκτέλεση. Η επιβεβαίωση της παραλαβής της παραγγελίας και η αποδοχή της για εκτέλεσή της γίνεται από τον Πωλητή στέλνοντας στον Πελάτη κατάλληλο e-mail στη διεύθυνση e-mail του Πελάτη που παρέχεται κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας, το οποίο περιέχει τουλάχιστον τις δηλώσεις του Πωλητή σχετικά με την παραλαβή της παραγγελίας και την αποδοχή του για εκτέλεση και επιβεβαίωση της σύναψης της Σύμβασης Πώλησης. Όταν ο Πελάτης λάβει το παραπάνω e-mail, συνάπτεται Συμφωνία Πώλησης μεταξύ του Πελάτη και του Πωλητή.

3.4          Το περιεχόμενο της συναφθείσας Σύμβασης Πώλησης καταγράφεται, διασφαλίζεται και διατίθεται στον Πελάτη (1) καθιστώντας τους παρόντες Κανονισμούς διαθέσιμους στον ιστότοπο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και (2) στέλνοντας στον Πελάτη το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μήνυμα που αναφέρεται στο σημείο. 332 Κανονισμοί Το περιεχόμενο της Σύμβασης Πώλησης καταγράφεται και ασφαλίζεται επιπλέον στο σύστημα πληροφορικής του Ηλεκτρονικού Καταστήματος του Πωλητή.

4.     ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

4.1          Ο Πωλητής παρέχει στον Πελάτη τις ακόλουθες μεθόδους πληρωμής σύμφωνα με τη Συμφωνία Πώλησης:

4.11         Ηλεκτρονικές πληρωμές και πληρωμές με κάρτα μέσω VivaWallet.com - οι πιθανοί τρέχοντες τρόποι πληρωμής καθορίζονται στον ιστότοπο του Ηλεκτρονικού καταστήματος στην καρτέλα πληροφοριών σχετικά με τους τρόπους πληρωμής και στον ιστότοπο https://www.vivawallet.com/pl_pl.

4.111          Ο διακανονισμός των συναλλαγών ηλεκτρονικών πληρωμών και πληρωμών με κάρτα πραγματοποιείται σύμφωνα με την επιλογή του Πελάτη μέσω του ιστότοπου VivaWallet.com Οι ηλεκτρονικές πληρωμές και οι πληρωμές με κάρτα πληρωμών διεκπεραιώνονται από:

4.1111        Viva Wallet - VIVA PAYMENT SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE με την έδρα της στη Βαρσοβία (διεύθυνση εγγραφής: ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa), εγγράφηκε στο Μητρώο Επιχειρηματιών του Εθνικού Δικαστηρίου με τον αριθμό 0000774637, αρχεία εγγραφής που τηρούνται από το Περιφερειακό Δικαστήριο για την πρωτεύουσα της αγ Βαρσοβία στη Βαρσοβία, 13th Commercial Division of the National Court Register, NIP: 1080023008, REGON: 382759654. Η εταιρεία είναι υποκατάστημα αλλοδαπού επιχειρηματία, VIVA PAYMENT SERVICES ΑΝΩΝΥΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με έδρα το Μαρούσι (έδρα: Λεωφ. Καποδιστρίου 2, 151 23 Μαρούσι, Ελλάδα), εγγεγραμμένο στο μητρώο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ.μιΜΟΥ) με τον αριθμό 122191501000 που λειτουργεί το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών.

4.2          Προθεσμία πληρωμής:

4.21         Εάν ο Πελάτης επιλέξει ηλεκτρονικές πληρωμές ή πληρωμή με κάρτα πληρωμής, ο Πελάτης υποχρεούται να πραγματοποιήσει την πληρωμή εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψης της Σύμβασης Πώλησης.

Επί του παρόντος ενεργές ηλεκτρονικές πληρωμές και κάρτες στο κατάστημα https://multigenus.com/:

Payu, Blik, Trustly, Klarna, Visa, Master Card, American Express, Dinners Club, Discover, Maestro, Jcb, Bancontact

5.     ΚΟΣΤΟΣ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

5.1          Η παράδοση του προϊόντος είναι διαθέσιμη στην επικράτεια της Δημοκρατίας της Πολωνίας και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκτός της Δημοκρατίας της Πολωνίας).

5.2          Η παράδοση του Προϊόντος στον Πελάτη υπόκειται σε πληρωμή, εκτός εάν η Συμφωνία Πώλησης προβλέπει διαφορετικά. Τα έξοδα παράδοσης προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων των τελών μεταφοράς, παράδοσης και ταχυδρομικών υπηρεσιών) υποδεικνύονται στον Πελάτη στον ιστότοπο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος στην καρτέλα πληροφοριών σχετικά με τα έξοδα παράδοσης και κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι ο Πελάτης εκφράζει τη βούλησή του να δεσμευτεί από τις πωλήσεις Συμφωνία.

5.3          Ο Πωλητής παρέχει στον Πελάτη τις ακόλουθες μεθόδους παράδοσης Προϊόντος:

5.31         Παράδοση με ταχυμεταφορές.

5.32         Αποστολή παλετών.

5.4          Ο χρόνος παράδοσης του Προϊόντος στον Πελάτη στην επικράτεια της Δημοκρατίας της Πολωνίας είναι έως 7 Εργάσιμες ημέρες, εκτός εάν ορίζεται μικρότερος χρόνος στην περιγραφή ενός δεδομένου προϊόντος ή κατά την υποβολή της παραγγελίας. Στην περίπτωση προϊόντων με διαφορετικές ημερομηνίες παράδοσης, η ημερομηνία παράδοσης είναι η μεγαλύτερη δεδομένη ημερομηνία, η οποία ωστόσο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 7 Εργάσιμες ημέρες. Η έναρξη της περιόδου παράδοσης του Προϊόντος στον Πελάτη υπολογίζεται ως εξής:

5.41         Εάν ο Πελάτης επιλέξει να πληρώσει ηλεκτρονικά ή με κάρτα πληρωμής - από την ημερομηνία πίστωσης του τραπεζικού λογαριασμού ή του λογαριασμού διακανονισμού του Πωλητή.

5.5          Ο χρόνος παράδοσης του Προϊόντος στον Πελάτη στην επικράτεια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκτός της Δημοκρατίας της Πολωνίας) είναι έως και 7 Εργάσιμες ημέρες, εκτός εάν ορίζεται την περιγραφή ενός δεδομένου προϊόντος ή κατά την υποβολή της παραγγελίας. Στην περίπτωση προϊόντων με διαφορετικές ημερομηνίες παράδοσης, η ημερομηνία παράδοσης είναι η μεγαλύτερη δεδομένη ημερομηνία, η οποία ωστόσο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 7 Εργάσιμες ημέρες. Η έναρξη της περιόδου παράδοσης του Προϊόντος στον Πελάτη υπολογίζεται ως εξής:

5.51         Εάν ο Πελάτης επιλέξει να πληρώσει ηλεκτρονικά ή με κάρτα πληρωμής - από την ημερομηνία πίστωσης του τραπεζικού λογαριασμού ή του λογαριασμού διακανονισμού του Πωλητή.

6.     ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΠΟΓΩΝ

6.1          Αυτή η ενότητα 6. Οι Κανονισμοί ορίζουν τη διαδικασία διεκπεραίωσης παραπόνων κοινή για όλα τα παράπονα που υποβάλλονται στον Πωλητή, ιδίως τα παράπονα σχετικά με Προϊόντα, Συμφωνίες Πωλήσεων, Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και άλλα παράπονα που σχετίζονται με τη λειτουργία του Πωλητή ή του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

6.2          Μπορεί να υποβληθεί μια καταγγελία, για παράδειγμα:

6.21         γραπτώς στην ακόλουθη διεύθυνση: ul. Poznańska 216B, 88-100 Inowrocław

6.22         σε ηλεκτρονική μορφή στην ακόλουθη διεύθυνση: info@multigenus.com.

6.3          Το Προϊόν μπορεί να αποσταλεί ή να επιστραφεί ως μέρος μιας καταγγελίας στη διεύθυνση που δόθηκε στον Πελάτη κατά τη στιγμή της υποβολής της καταγγελίας.

6.4          Συνιστάται να συμπεριληφθούν στην περιγραφή της καταγγελίας: (1) πληροφορίες και περιστάσεις σχετικά με το αντικείμενο της καταγγελίας, ιδίως το είδος και την ημερομηνία εμφάνισης παρατυπιών ή μη συμμόρφωσης με την σύμβαση; (2) να ζητήσει μια μέθοδο για την επίτευξη συμμόρφωσης με τη σύμβαση ή δήλωση μείωσης τιμής ή υπαναχώρησης από τη σύμβαση ή άλλη αξίωση· και (3) στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου που υποβάλλει την καταγγελία - αυτό θα διευκολύνει και θα επιταχύνει την επεξεργασία της καταγγελίας. Οι απαιτήσεις που ορίζονται στην προηγούμενη πρόταση είναι μόνο συστάσεις και δεν επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των καταγγελιών που υποβάλλονται χωρίς τη συνιστώμενη περιγραφή της καταγγελίας.

6.5          Εάν ο καταγγέλλων αλλάξει τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται ενώ εξετάζεται το παράπονο, υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά τον Πωλητή.

6.6          Ο καταγγέλλων μπορεί να επισυνάψει αποδεικτικά στοιχεία στην καταγγελία (π.χ. φωτογραφίες, έγγραφα ή Προϊόν) που σχετίζονται με το αντικείμενο της καταγγελίας. Ο πωλητής μπορεί επίσης να ζητήσει από το πρόσωπο που υποβάλλει την καταγγελία να παράσχει πρόσθετες πληροφορίες ή να στείλει αποδεικτικά στοιχεία (π. φωτογραφίες), εάν διευκολύνει και επιταχύνει την επεξεργασία της καταγγελίας από τον Πωλητή.

6.7          Ο Πωλητής θα απαντήσει στο παράπονο αμέσως, το αργότερο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του.

6.8          Η βάση και το εύρος της εκ του νόμου ευθύνης του πωλητή προσδιορίζονται σε γενικά εφαρμοστέες διατάξεις του νόμου, ιδίως στον Αστικό Κώδικα, στον Νόμο για τα Δικαιώματα των Καταναλωτών και στον νόμο για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών της 18ης Ιουλίου , 2002. (Journal of LawsΣΤΟ Νο 144, τεμ 1204 όπως τροποποιήθηκε) Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την ευθύνη του Πωλητή για τη συμμόρφωση του Προϊόντος με τη Σύμβαση Πώλησης που προβλέπεται από το νόμο παρέχονται παρακάτω:

6.81         Σε περίπτωση καταγγελίας Προϊόν - ένα κινητό αντικείμενο (συμπεριλαμβανομένου ενός κινητού αντικειμένου με ψηφιακά στοιχεία), εξαιρουμένου ενός κινητού αντικειμένου που χρησιμεύει μόνο ως φορέας ψηφιακού περιεχομένου - αγορασμένο από τον Πελάτης βάσει της Συμφωνίας Πώλησης που συνήφθη με τον Πωλητή από την 1η ημέρα. Ιανουάριος 2023 ορίζονται από τις διατάξεις του νόμου περί δικαιωμάτων των καταναλωτών στην έκδοση που ισχύει από την Ημέρα 1. Ιανουάριος 2023, ιδίως το άρθρ. 43a - 43g του νόμου περί δικαιωμάτων των καταναλωτών. Αυτές οι διατάξεις προσδιορίζουν ιδίως τη βάση και το εύρος της ευθύνης του Πωλητή έναντι του καταναλωτή σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Προϊόντος με τη Συμφωνία Πώλησης.

6.9          Εκτός από τη νόμιμη ευθύνη, μπορεί να χορηγηθεί εγγύηση για το Προϊόν - αυτή είναι μια συμβατική (πρόσθετη) ευθύνη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν ένα δεδομένο Προϊόν καλύπτεται από εγγύηση. Η εγγύηση μπορεί να χορηγηθεί από άλλη οντότητα εκτός του Πωλητή (π.χ. από τον κατασκευαστή ή τον διανομέα). Λεπτομερείς προϋποθέσεις σχετικά με την ευθύνη στο πλαίσιο της εγγύησης, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων της οντότητας που είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή της εγγύησης και της οντότητας που είναι εξουσιοδοτημένη να τη χρησιμοποιήσει, είναι διαθέσιμες στην περιγραφή της εγγύησης, π.χ. στην κάρτα εγγύησης ή σε άλλο σημείο σχετικά με τη χορήγηση εγγύησης. Ο Πωλητής δηλώνει ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Προϊόντος με τη σύμβαση, ο Πελάτης δικαιούται ένδικα μέσα βάσει του νόμου εκ μέρους του Πωλητή και σε βάρος του και ότι η εγγύηση δεν επηρεάζει αυτά τα ένδικα μέσα .

6.10      Περιλαμβάνεται στο σημείο 6.81 Οι διατάξεις που αφορούν τον καταναλωτή των Κανονισμών ισχύουν και για Πελάτη που είναι φυσικό πρόσωπο που συνάπτει σύμβαση που σχετίζεται άμεσα με την επιχειρηματική του δραστηριότητα, όταν από το περιεχόμενο της σύμβασης προκύπτει ότι δεν έχει επαγγελματικό χαρακτήρα για το πρόσωπο αυτό, που προκύπτουν ιδίως από το αντικείμενο της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, που τίθενται στη διάθεσή του σύμφωνα με τις διατάξεις περί Κεντρικής Εγγραφής και Πληροφοριών Επιχειρήσεων.

7.     ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

7.1          Οι μέθοδοι επίλυσης διαφορών χωρίς συμμετοχή στο δικαστήριο περιλαμβάνουν (1) τη δυνατότητα προσέγγισης των θέσεων των μερών, π.χ. μέσω διαμεσολάβησης· (2) προτείνοντας λύση στη διαφορά, π.χ. μέσω συνδιαλλαγής και (3) επίλυσης της διαφοράς και επιβολής της επίλυσής της στα μέρη, π.χ. ως μέρος της διαιτησίας (διαιτητικό δικαστήριο). Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα ενός Πελάτη που είναι καταναλωτής να χρησιμοποιεί εξωδικαστικές μεθόδους αντιμετώπισης παραπόνων και διεκδίκησης αξιώσεων, κανόνες πρόσβασης σε αυτές τις διαδικασίες και μια φιλική μηχανή αναζήτησης για οντότητες που ασχολούνται με φιλική επίλυση διαφορών είναι διαθέσιμες στο τον ιστότοπο του Γραφείου Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτή στη διεύθυνση: https://polubowne.uokik.gov.pl/ .

7.2          Υπάρχει ένα σημείο επαφής στον Πρόεδρο του Γραφείου Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών, καθήκον του οποίου είναι, μεταξύ άλλων, να παρέχει στους καταναλωτές πληροφορίες σχετικά με την εξωδικαστική επίλυση καταναλωτικών διαφορών. Ο καταναλωτής μπορεί να επικοινωνήσει με το σημείο: (1) τηλεφωνικά - καλώντας στο 22 55 60 332 ή στο 22 55 60 333. (2) μέσω e-mail - με αποστολή μηνύματος στην ακόλουθη διεύθυνση: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub (3) γραπτώς ή αυτοπροσώπως - στα κεντρικά γραφεία του Γραφείου στην Plac Powstańców Warszawy 1 στη Βαρσοβία (00-030).

7.3          Ο καταναλωτής έχει τις ακόλουθες υποδειγματικές επιλογές για τη χρήση εξωδικαστικών μεθόδων αντιμετώπισης καταγγελιών και διεκδίκησης αξιώσεων: (1) αίτηση επίλυσης της διαφοράς σε μόνιμο διαιτητικό δικαστήριο καταναλωτών. (2) αίτηση για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς στον επαρχιακό επιθεωρητή της Επιθεώρησης· ή (3) βοήθεια από περιφερειακό (δημοτικό) διαμεσολαβητή καταναλωτή ή κοινωνική οργάνωση των οποίων τα καταστατικά καθήκοντα περιλαμβάνουν την προστασία των καταναλωτών (συμπεριλαμβανομένης συμπεριλαμβανομένου Ομοσπονδία Καταναλωτών, Ένωση Πολωνών Καταναλωτών). Συμβουλές παρέχονται, μεταξύ άλλων, μέσω e-mail στο porady@dlakonsumentow.pl oraz στον αριθμό τηλεφωνικής γραμμής καταναλωτή 801 440 220 (η τηλεφωνική γραμμή είναι ανοιχτή τις Εργάσιμες ημέρες, από τις 8:00 π.μ. έως τις 6:00 μ.μ., χρέωση κλήσης σύμφωνα με το τιμολόγιο του παρόχου ).

7.4          Στο http://ec.europa.eu/odr είναι διαθέσιμη μια πλατφόρμα για το διαδικτυακό σύστημα επίλυσης διαφορών μεταξύ καταναλωτών και επιχειρηματιών σε επίπεδο ΕΕ (πλατφόρμα ODR). Η πλατφόρμα ODR είναι ένας διαδραστικός και πολύγλωσσος ιστότοπος με ενιαία υπηρεσία για καταναλωτές και επιχειρηματίες που αναζητούν εξωδικαστική επίλυση διαφοράς σχετικά με συμβατικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από μια ηλεκτρονική σύμβαση πώλησης ή σύμβαση παροχής υπηρεσιών (περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο του η ίδια η πλατφόρμα ή στον ιστότοπο του Γραφείου Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών: https://polubowne.uokik.gov.pl/platforma-odr,161,pl.html).

8.     ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

8.1          Ο καταναλωτής που έχει συνάψει σύμβαση εξ αποστάσεως μπορεί να υπαναχωρήσει από αυτήν εντός 14 ημερολογιακών ημερών χωρίς να αιτιολογήσει και χωρίς να επιβαρυνθεί με έξοδα, εκτός από τα έξοδα που καθορίζονται στο σημείο. 88 του Κανονισμού. Για την τήρηση της προθεσμίας αρκεί η αποστολή της δήλωσης πριν τη λήξη της. Μπορεί να υποβληθεί δήλωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση, για παράδειγμα:

8.11         γραπτώς στην ακόλουθη διεύθυνση: ul. Poznańska 216B, 88-100 Inowrocław;

8.12         σε ηλεκτρονική μορφή μέσω e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση: info@multigenus.com.

8.2          Η επιστροφή του Προϊόντος - κινητών αντικειμένων (συμπεριλαμβανομένων κινητών αντικειμένων με ψηφιακά στοιχεία) ως μέρος της υπαναχώρησης από τη σύμβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί στη διεύθυνση που παρέχεται στον Πελάτη κατά την υποβολή της δήλωσης υπαναχώρηση από τη σύμβαση.

8.3          Ένα δείγμα φόρμας υπαναχώρησης περιλαμβάνεται στο παράρτημα Νο. 2 του νόμου περί δικαιωμάτων των καταναλωτών και είναι επιπλέον διαθέσιμο στο σημείο αυτό. 12 του Κανονισμού. Ο καταναλωτής μπορεί να χρησιμοποιήσει τη φόρμα προτύπου, αλλά αυτό δεν είναι υποχρεωτικό.

8.4          Αρχίζει η περίοδος υπαναχώρησης από τη σύμβαση:

8.41         για μια σύμβαση βάσει της οποίας ο Πωλητής εκδίδει το Προϊόν, υποχρεωμένος να μεταβιβάσει την κυριότητα του - από τη στιγμή που ο καταναλωτής ή τρίτο μέρος που υποδεικνύεται από αυτόν, εκτός από τον μεταφορέα, αποκτήσει στην κατοχή του το Προϊόν, και στην περίπτωση μιας σύμβασης που: (1) περιλαμβάνει πολλαπλά Προϊόντα που παραδίδονται χωριστά, σε παρτίδες ή τμηματικά - από την κατοχή του τελευταίου Προϊόντος, παρτίδας ή μέρους, ή (2) συνίσταται σε τακτική παράδοση Προϊόντων για καθορισμένο χρονικό διάστημα - από την κατοχή του πρώτου Προϊόντος·

8.42         για άλλες συμβάσεις - από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης.

8.5          Σε περίπτωση υπαναχώρησης από σύμβαση εξ αποστάσεως, η σύμβαση θεωρείται ότι δεν έχει συναφθεί.

8.6          Προϊόντα - κινητά αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων κινητών αντικειμένων με ψηφιακά στοιχεία:

8.61         Ο πωλητής υποχρεούται να επιστρέψει αμέσως στον καταναλωτή, το αργότερο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της δήλωσης υπαναχώρησης του καταναλωτή από τη σύμβαση, όλες τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν από αυτόν, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης το Προϊόν - κινητή περιουσία, συμπεριλαμβανομένης της κινητής περιουσίας με ψηφιακά στοιχεία (εκτός από το πρόσθετο κόστος που προκύπτει από τη μέθοδο παράδοσης που έχει επιλέξει ο καταναλωτής, εκτός από τη φθηνότερη μέθοδο τακτικής παράδοσης που είναι διαθέσιμη στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα). Ο πωλητής επιστρέφει την πληρωμή χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιεί ο καταναλωτής, εκτός εάν ο καταναλωτής έχει ρητά συμφωνήσει σε διαφορετική μέθοδο επιστροφής που δεν συνεπάγεται κανένα κόστος για αυτόν. Στην περίπτωση Προϊόντων - κινητών αντικειμένων (συμπεριλαμβανομένων κινητών αντικειμένων με ψηφιακά στοιχεία) - εάν ο Πωλητής δεν έχει προσφερθεί να παραλάβει το Προϊόν από τον ίδιο τον καταναλωτή, μπορεί να παρακρατήσει την επιστροφή των πληρωμών που έλαβε από τον καταναλωτή έως ότου παραλάβει το Προϊόν πίσω ή ο καταναλωτής παρέχει απόδειξη για την αποστολή του πίσω, ανάλογα με το ποιο συμβάν συμβαίνει πρώτο.

8.62         Στην περίπτωση προϊόντων - κινητών αντικειμένων (συμπεριλαμβανομένων κινητών αντικειμένων με ψηφιακά στοιχεία) - ο καταναλωτής υποχρεούται να επιστρέψει αμέσως, το αργότερο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία υπαναχώρησε από τη σύμβαση, Το προϊόν στον Πωλητή ή να το παραδώσει σε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Πωλητή για παραλαβή, εκτός εάν ο Πωλητής έχει προσφερθεί να παραλάβει ο ίδιος το Προϊόν. Για να τηρηθεί η προθεσμία, αρκεί να επιστρέψετε το Προϊόν πριν τη λήξη του.

8.63         Ο καταναλωτής είναι υπεύθυνος για τη μείωση της αξίας του Προϊόντος - ενός κινητού αντικειμένου (συμπεριλαμβανομένου ενός κινητού αντικειμένου με ψηφιακά στοιχεία) - που προκύπτει από τη χρήση του με τρόπο που υπερβαίνει τα απαραίτητα για τον καθορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και τη λειτουργία του Προϊόντος.

8.7          Πιθανά έξοδα που σχετίζονται με την υπαναχώρηση του καταναλωτή από τη σύμβαση, τα οποία ο καταναλωτής υποχρεούται να επιβαρυνθεί:

8.71         Στην περίπτωση Προϊόντων - κινητών αντικειμένων (συμπεριλαμβανομένων κινητών αντικειμένων με ψηφιακά στοιχεία) - εάν ο καταναλωτής έχει επιλέξει τρόπο παράδοσης του Προϊόντος εκτός από τη φθηνότερη τυπική μέθοδο παράδοσης που είναι διαθέσιμη στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, ο Πωλητής δεν υποχρεούται να επιστρέψει τα πρόσθετα έξοδα του καταναλωτή.

8.72         Στην περίπτωση Προϊόντων - κινητών αντικειμένων (συμπεριλαμβανομένων κινητών αντικειμένων με ψηφιακά στοιχεία) - ο καταναλωτής επιβαρύνεται με το άμεσο κόστος της επιστροφής του Προϊόντος. Στην περίπτωση προϊόντων που κανονικά δεν μπορούν να επιστραφούν ταχυδρομικά (μεγάλες αποστολές), ο καταναλωτής ενδέχεται να επιβαρυνθεί με υψηλότερα έξοδα αποστολής, σύμφωνα με τον ακόλουθο δείγμα τιμοκαταλόγου από έναν από τους μεταφορείς: https://www.sendit.pl/cennik/cenniki-krajowe/fedex.

8.73         Στην περίπτωση ενός Προϊόντος - μιας υπηρεσίας, η εκτέλεση της οποίας - κατόπιν ρητής αίτησης του καταναλωτή - ξεκίνησε πριν από την προθεσμία υπαναχώρησης από τη σύμβαση, ο καταναλωτής που ασκεί το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση μετά την υποβολή τέτοιου αιτήματος υποχρεούται να πληρώσει για τις υπηρεσίες που παρέχονται κατά τη στιγμή της υπαναχώρησης από τη σύμβαση. Το ποσό πληρωμής υπολογίζεται ανάλογα με το εύρος της παρεχόμενης υπηρεσίας, λαμβάνοντας υπόψη την τιμή ή την αμοιβή που συμφωνήθηκε στη σύμβαση. Εάν η τιμή ή η αμοιβή είναι υπερβολική, η βάση για τον υπολογισμό αυτού του ποσού είναι η αγοραία αξία της παρεχόμενης υπηρεσίας.

8.8          Ο καταναλωτής δεν δικαιούται να υπαναχωρήσει από σύμβαση εξ αποστάσεως σε σχέση με συμβάσεις:

8.81         (1) για την παροχή υπηρεσιών για τις οποίες ο καταναλωτής υποχρεούται να πληρώσει το τίμημα, εάν ο Πωλητής έχει εκτελέσει πλήρως την υπηρεσία με τη ρητή και προηγούμενη συγκατάθεση του καταναλωτή, ο οποίος ενημερώθηκε πριν από την έναρξη της την πρόβλεψη ότι μετά την εκτέλεση της υπηρεσίας από τον Πωλητή, θα χάσει το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση και την αναγνώριση του· (2) στην οποία η τιμή ή η αμοιβή εξαρτάται από τις διακυμάνσεις της χρηματοπιστωτικής αγοράς στις οποίες ο Πωλητής δεν έχει κανέναν έλεγχο και οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν πριν από την προθεσμία υπαναχώρησης από τη σύμβαση· (3) στην οποία το αντικείμενο της υπηρεσίας είναι ένα Προϊόν - ένα κινητό αντικείμενο (συμπεριλαμβανομένου ενός κινητού αντικειμένου με ψηφιακά στοιχεία) - μη προκατασκευασμένο, κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή που εξυπηρετεί την κάλυψη των ατομικών του αναγκών. (4) στην οποία το αντικείμενο της υπηρεσίας είναι ένα Προϊόν - ένα κινητό αντικείμενο (συμπεριλαμβανομένου ενός κινητού αντικειμένου με ψηφιακά στοιχεία) - που υπόκειται σε ταχεία φθορά ή έχει μικρή διάρκεια ζωής· (5) στην οποία το αντικείμενο της υπηρεσίας είναι ένα Προϊόν - ένα κινητό αντικείμενο (συμπεριλαμβανομένου ενός κινητού αντικειμένου με ψηφιακά στοιχεία) - που παραδίδεται σε σφραγισμένη συσκευασία, η οποία δεν μπορεί να επιστραφεί μετά το άνοιγμα της συσκευασίας για λόγους προστασίας της υγείας ή υγιεινής, εάν η συσκευασία ανοίχτηκε μετά την παράδοση. (6) στα οποία αντικείμενο της διάταξης είναι Προϊόντα - κινητά αντικείμενα (συμπεριλαμβανομένων κινητών αντικειμένων με ψηφιακά στοιχεία) - τα οποία, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, συνδέονται άρρηκτα με άλλα κινητά αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων κινητών αντικειμένων με ψηφιακά στοιχεία. (7) στις οποίες το αντικείμενο της υπηρεσίας είναι αλκοολούχα ποτά, η τιμή των οποίων συμφωνήθηκε κατά τη σύναψη της Συμφωνίας Πώλησης και των οποίων η παράδοση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μετά από 30 ημέρες και των οποίων η αξία εξαρτάται από τις διακυμάνσεις της αγοράς στις οποίες ο Πωλητής έχει κανένας έλεγχος? (8) στην οποία ο καταναλωτής ζήτησε ρητά να έρθει ο Πωλητής σε αυτόν για επείγουσα επισκευή ή συντήρηση· εάν ο Πωλητής παρέχει επιπλέον άλλες υπηρεσίες από αυτές που ζητά ο καταναλωτής ή παραδίδει Προϊόντα - κινητά αντικείμενα (συμπεριλαμβανομένων κινητών αντικειμένων με ψηφιακά στοιχεία) - εκτός από ανταλλακτικά που είναι απαραίτητα για επισκευή ή συντήρηση, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση στο σχέση με πρόσθετες υπηρεσίες ή Προϊόντα· (9) στην οποία το αντικείμενο της υπηρεσίας είναι ηχογραφήσεις ή οπτικές εγγραφές ή προγράμματα υπολογιστή που παραδίδονται σε σφραγισμένη συσκευασία, εάν η συσκευασία ανοίχτηκε μετά την παράδοση· (10) για την παράδοση εφημερίδων, περιοδικών ή περιοδικών, με εξαίρεση τις συμβάσεις συνδρομής· (11) που συνήφθη με δημόσιο πλειστηριασμό· (12) για την παροχή υπηρεσιών διαμονής εκτός από οικιστικούς σκοπούς, μεταφορά αγαθών, ενοικίαση αυτοκινήτου, τροφοδοσία, υπηρεσίες αναψυχής, ψυχαγωγίας, αθλητικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων, εάν η σύμβαση προσδιορίζει την ημέρα ή την περίοδο παροχής της υπηρεσίας· (13) για την παροχή ψηφιακού περιεχομένου που δεν παραδίδεται σε υλικό μέσο για το οποίο ο καταναλωτής υποχρεούται να πληρώσει το τίμημα, εάν ο Πωλητής ξεκίνησε την παροχή με τη ρητή και προηγούμενη συγκατάθεση του καταναλωτή, ο οποίος ενημερώθηκε πριν από την έναρξη της διάταξη ότι αφού ο Πωλητής ολοκληρώσει την παροχή, θα χάσει το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση και το αναγνώρισε και ο Πωλητής παρείχε στον καταναλωτή την επιβεβαίωση που αναφέρεται στο άρθρο. 15 ενότητα 1 και 2 ή άρθ. 21 ενότητα 1 του νόμου περί δικαιωμάτων των καταναλωτών· (14) για την παροχή υπηρεσιών για τις οποίες ο καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να πληρώσει ένα τίμημα, για το οποίο ο καταναλωτής έχει ζητήσει ρητά από τον πωλητή να έρθει σε αυτόν για επισκευές και η υπηρεσία έχει ήδη εκτελεστεί πλήρως με τη ρητή και προηγούμενη συγκατάθεση του τον καταναλωτή.

8.9          Περιλαμβάνεται σε αυτήν την Ενότητα 8. Οι διατάξεις που αφορούν τον καταναλωτή εφαρμόζονται για συμβάσεις που έχουν συναφθεί από την 1η Ιανουαρίου 2021. επίσης στον Παραλήπτη ή στον Πελάτη της Υπηρεσίας που είναι φυσικό πρόσωπο που συνάπτει σύμβαση άμεσα σχετιζόμενη με την επιχειρηματική του δραστηριότητα, εάν από το περιεχόμενο της σύμβασης προκύπτει ότι δεν έχει επαγγελματική φύση για το πρόσωπο αυτό, που προκύπτει ιδίως από το αντικείμενο Η επιχειρηματική του δραστηριότητα, διατίθεται βάσει των διατάξεων περί Κεντρικής Εγγραφής και Πληροφοριών Επιχειρήσεων.

9.     ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

9.1          Ο πωλητής δεν επιτρέπει στους επιχειρηματίες να κάνουν αγορές.

10. ΓΝΩΜΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

10.1       Ο Πωλητής επιτρέπει στους Πελάτες του να εκδίδουν και να έχουν πρόσβαση σε απόψεις σχετικά με τα Προϊόντα και το Ηλεκτρονικό Κατάστημα με τους όρους που καθορίζονται σε αυτό το σημείο των Κανονισμών.

10.2       Είναι δυνατό για τον Πελάτη να εκδώσει γνώμη αφού χρησιμοποιήσει τη φόρμα που επιτρέπει την προσθήκη γνώμης για το Προϊόν ή το Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Αυτή η φόρμα μπορεί να διατίθεται απευθείας στον ιστότοπο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος (συμπεριλαμβανομένου ενός εξωτερικού γραφικού στοιχείου) ή μπορεί να διατίθεται μέσω ενός μεμονωμένου συνδέσμου που λαμβάνει ο Πελάτης μετά την αγορά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δώσει. Κατά την προσθήκη μιας γνώμης, ο Χρήστης της Υπηρεσίας μπορεί επίσης να προσθέσει μια γραφική αξιολόγηση ή φωτογραφία του Προϊόντος - εάν μια τέτοια επιλογή είναι διαθέσιμη στη φόρμα γνώμης.

10.3       Η προσθήκη απόψεων από Πελάτες δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παράνομες δραστηριότητες, ιδίως για δραστηριότητες που συνιστούν πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού ή δραστηριότητες που παραβιάζουν προσωπικά δικαιώματα, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα του Πωλητή ή τρίτων. Κατά την προσθήκη γνώμης, ο Πελάτης υποχρεούται να ενεργεί σύμφωνα με τη νομοθεσία, τους παρόντες Κανονισμούς και τις καλές πρακτικές.

10.4       Οι απόψεις μπορούν να κοινοποιηθούν απευθείας στον ιστότοπο του Ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. για ένα δεδομένο Προϊόν) ή σε έναν εξωτερικό ιστότοπο που συλλέγει απόψεις με τις οποίες συνεργάζεται ο Πωλητής και στον οποίο αναφέρεται στον ιστότοπο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος (συμπεριλαμβανομένου ενός εξωτερικού γραφικού στοιχείου που βρίσκεται στον ιστότοπο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος).

10.5       Οποιαδήποτε σχόλια, προσφυγές κατά της επαλήθευσης της γνώμης ή επιφυλάξεις σχετικά με το εάν μια δεδομένη γνώμη προέρχεται από τον Πελάτη ή εάν ένας συγκεκριμένος Πελάτης έχει αγοράσει ένα δεδομένο Προϊόν μπορεί να αναφέρονται με τρόπο ανάλογο με τη διαδικασία καταγγελίας που αναφέρεται στο σημείο 6. Κανονισμοί

10.6       Ο Πωλητής δεν δημοσιεύει ούτε αναθέτει σε κανένα άλλο άτομο να δημοσιεύσει ψευδείς απόψεις ή συστάσεις πελατών και δεν διαστρεβλώνει τις απόψεις ή τις συστάσεις των πελατών προκειμένου να προωθήσει τα Προϊόντα του. Ο πωλητής παρέχει τόσο θετικές όσο και αρνητικές απόψεις. Ο πωλητής δεν παρέχει αξιολογήσεις χορηγίας.

11.  ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

11.1       Οι συμβάσεις που συνάπτονται μέσω του Ηλεκτρονικού καταστήματος συνάπτονται στα πολωνικά.

11.2       Αλλαγές στους Κανονισμούς:

11.21     Ο Πάροχος Υπηρεσιών διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές σε αυτούς τους Κανονισμούς για σημαντικούς λόγους, π.χ.: αλλαγές σε νομικές διατάξεις. αλλαγές στους τρόπους πληρωμής ή παράδοσης ή στο χρονοδιάγραμμα, που υπόκεινται σε νομική ή κανονιστική υποχρέωση· αλλαγές στο πεδίο ή τη μορφή των παρεχόμενων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών· Προσθήκη νέων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών. την ανάγκη αντιμετώπισης απρόβλεπτων και άμεσων απειλών που σχετίζονται με την προστασία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και των Παραληπτών/Πελατών Υπηρεσιών έναντι απάτης, κακόβουλου λογισμικού, ανεπιθύμητων μηνυμάτων, παραβιάσεων δεδομένων ή άλλων απειλών για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο - στο βαθμό που αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν την εφαρμογή της διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

11.22     Η ειδοποίηση για τις προτεινόμενες αλλαγές αποστέλλεται εκ των προτέρων τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος αυτών των αλλαγών, υπό την προϋπόθεση ότι η αλλαγή μπορεί να εισαχθεί χωρίς την περίοδο ειδοποίησης των 15 ημερών, εάν ο Πάροχος Υπηρεσιών: (1) ) υπόκειται σε υποχρέωση νομικής ή κανονιστικής βάσης βάσει της οποίας υποχρεούται να τροποποιήσει τους Κανονισμούς κατά τρόπο που να την εμποδίζει να τηρήσει την περίοδο προειδοποίησης των 15 ημερών· ή (2) πρέπει, κατ' εξαίρεση, να τροποποιήσει τους Κανονισμούς του για να αντιμετωπίσει μια απρόβλεπτη και άμεση απειλή που σχετίζεται με την προστασία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και των Παραληπτών/Πελατών Υπηρεσιών από απάτη, κακόβουλο λογισμικό, ανεπιθύμητη αλληλογραφία, παραβιάσεις δεδομένων ή άλλη ασφάλεια στον κυβερνοχώρο απειλές. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη πρόταση, εισάγονται αλλαγές με άμεση ισχύ, εκτός εάν είναι δυνατό ή απαραίτητο να εφαρμοστεί μεγαλύτερη προθεσμία για την εισαγωγή αλλαγών, η οποία γνωστοποιείται κάθε φορά από τον Πάροχο Υπηρεσιών.

11.23     Στην περίπτωση συνεχών συμβάσεων (π.χ. παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών - Λογαριασμός) Ο Παραλήπτης της Υπηρεσίας έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση με τον Πάροχο Υπηρεσιών πριν από τη λήξη της περιόδου ειδοποίησης σχετικά με τις προτεινόμενες αλλαγές. Η λύση αυτή τίθεται σε ισχύ εντός 15 ημερών από την ημερομηνία λήψης της ειδοποίησης. Σε περίπτωση σύναψης συνεχούς σύμβασης, ο τροποποιημένος Κανονισμός είναι δεσμευτικός για τον Παραλήπτη της Υπηρεσίας εάν ενημερώθηκε σωστά για τις αλλαγές σύμφωνα με την περίοδο ειδοποίησης πριν από την εισαγωγή τους και δεν κατήγγειλε τη σύμβαση κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Επιπρόσθετα, ανά πάσα στιγμή μετά τη λήψη της ειδοποίησης για αλλαγές, ο Χρήστης της Υπηρεσίας μπορεί να αποδεχτεί τις αλλαγές που εισάγονται και έτσι να παραιτηθεί από την περαιτέρω διάρκεια της περιόδου ειδοποίησης. Σε περίπτωση σύναψης συμφωνίας διαφορετικής φύσης από τις συνεχείς συμφωνίες, οι αλλαγές στους Κανονισμούς δεν θα παραβιάζουν σε καμία περίπτωση τα δικαιώματα που απέκτησε ο Χρήστης της Υπηρεσίας πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των αλλαγών στους Κανονισμούς, ιδίως των αλλαγών στους Κανονισμούς δεν θα επηρεάσει Παραγγελίες που έχουν ήδη υποβληθεί ή υποβληθεί καθώς και παραγγελίες που έχουν συναφθεί, υλοποιηθεί ή εκτελεστεί.

11.24     Εάν μια αλλαγή στους Κανονισμούς έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή νέων τελών ή την αύξηση των υφιστάμενων, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση.

11.3       Ο πωλητής ως διανομέας εξοπλισμού κατά την έννοια του άρθρου. 4 σημείο 2 του νόμου της 11ης Σεπτεμβρίου 2015. σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Journal of LawsΣΤΟ από το 2015 pos. 1688 όπως τροποποιήθηκε) αναφέρει τα εξής:

11.31     Απαγορεύεται η απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (με το σύμβολο επιλεκτικής συλλογής) μαζί με άλλα απορρίμματα. Ο κάτοχος άχρηστου εξοπλισμού από νοικοκυριά υποχρεούται να τον παραδώσει σε συλλέκτη απορριμμάτων εξοπλισμού ή σε φορέα εξουσιοδοτημένο να συλλέγει άχρηστο εξοπλισμό.

11.32     Ο πωλητής υποχρεούται να συλλέγει χρησιμοποιημένο εξοπλισμό από νοικοκυριά δωρεάν στα σημεία πώλησής του, υπό την προϋπόθεση ότι ο χρησιμοποιημένος εξοπλισμός είναι του ίδιου τύπου και εκτελεί τις ίδιες λειτουργίες με τον εξοπλισμό που πωλείται.

11.33     Κατά την παράδοση εξοπλισμού που προορίζεται για νοικοκυριά στον Πελάτη, ο πωλητής υποχρεούται να συλλέγει τον χρησιμοποιημένο εξοπλισμό από τα νοικοκυριά δωρεάν στον τόπο παράδοσης του εξοπλισμού, υπό την προϋπόθεση ότι ο χρησιμοποιημένος εξοπλισμός είναι του ίδιου τύπου και εκτελείται τις ίδιες λειτουργίες με τον παραδοθέντα εξοπλισμό. Η επιθυμία μεταφοράς χρησιμοποιημένου εξοπλισμού στον Πωλητή στην προαναφερθείσα περίπτωση θα πρέπει να αναφέρεται ηλεκτρονικά μέσω e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση: info@multigenus.com.

11.34     Ο εξοπλισμός απορριμμάτων που παραδίδεται στον Πωλητή θα πρέπει να είναι πλήρης και κατάλληλα προετοιμασμένος για αποστολή, με τρόπο που να επιτρέπει την ασφαλή μεταφορά του. Ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να δεχθεί άχρηστο εξοπλισμό εάν, λόγω της μόλυνσης του, αποτελεί απειλή για την υγεία ή τη ζωή του Πωλητή ή των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να αποδέχονται άχρηστο εξοπλισμό.

11.35     Πληροφορίες σχετικά με σημεία συλλογής απορριμμάτων δειγμάτων εξοπλισμού σε ολόκληρη τη χώρα είναι διαθέσιμες μετά τη χρήση της μηχανής αναζήτησης στο μητρώο οντοτήτων - BDO στη διεύθυνση Διαδικτύου: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/.

11.4      Σύμφωνα με τον νόμο της 24ης Απριλίου 2009 για τις μπαταρίες και τους συσσωρευτές (Journal of LawsΣΤΟ200979666, όπως τροποποιήθηκε. πέθανε), ο Πωλητής υποχρεούται να αποδέχεται χρησιμοποιημένες μπαταρίες (κατά την έννοια του Νόμου για τις μπαταρίες και τους συσσωρευτές) και τους χρησιμοποιημένους συσσωρευτές (κατά την έννοια του νόμου για τις μπαταρίες και τους συσσωρευτές) από τον Πελάτη που είναι τελικός χρήστης κατά την έννοια του Ενεργήστε με τις μπαταρίες και τους συσσωρευτές.

11.5       Σε θέματα που δεν ρυθμίζονται στους παρόντες Κανονισμούς, εφαρμόζονται οι γενικά εφαρμοστέες διατάξεις της πολωνικής νομοθεσίας, ιδίως: ο Αστικός Κώδικας· Νόμος για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών της 18ης Ιουλίου 2002 (Journal of LawsΣΤΟ 2002 Αρ. 144, τεμ 1204 όπως τροποποιήθηκε) Νόμος για τα δικαιώματα των καταναλωτών; και άλλες σχετικές διατάξεις της γενικής ισχύουσας νομοθεσίας.

12.  ΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 2 ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ)


Πρότυπο φόρμας υπαναχώρησης σύμβασης
(αυτή η φόρμα πρέπει να συμπληρωθεί και να επιστραφεί μόνο σε εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση)

    Παραλήπτης:

MORSEPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
διεύθυνση που παρέχεται στον Πελάτη στο μήνυμα που επιβεβαιώνει την αγορά που αναφέρεται στο σημείο 3.32 Κανονισμοί και στην τεκμηρίωση που επισυνάπτεται στο προϊόν
multigenus.com
 

    Εγώ/Εμείς(*) ενημερώνουμε(*) σχετικά με την υπαναχώρησή μου/μας από τη σύμβαση πώλησης των ακόλουθων αγαθών(*) σύμβαση παράδοσης η ακόλουθη σύμβαση αγαθών(*) για συγκεκριμένη εργασία που συνίσταται στην εκτέλεση των ακόλουθων αγαθών(*)/για την παροχή της ακόλουθης υπηρεσίας(*)

 

    Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης(*)/αποδοχή(*)

    Όνομα και επώνυμο καταναλωτή(ών)

    Διεύθυνση καταναλωτή(ών)

    Υπογραφή του(των) καταναλωτή(ων) (μόνο εάν το έντυπο αποσταλεί σε χαρτί)

    Ημερομηνία

(*) Διαγραφή όπως αρμόζει.