Parduotuvės taisyklės

 

 

INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS NUOSTATAI

MULTIGENUS.COM

 

TURINYS:

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 2. ELEKTRONINĖS PASLAUGOS INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE
 3. PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMO SĄLYGOS IR SĄLYGOS
 4. APMOKĖJIMO UŽ PRODUKTĄ BŪDAI IR SĄLYGOS
 5. KAINA, METODAI IR PRODUKTŲ PRISTATYMO DATA
 6. SKUNDŲ NAGRINĖJIMO PROCEDŪRA
 7. NETEISMINĖS SKUNDŲ NAGRINĖJIMO IR PAREIŠKŲ PATEIKIMO METODAI BEI SUTEIKIMO PRIE ŠIŲ PROCEDŪRŲ TAISYKLĖS
 8. TEISĖ ATSAKYTI IŠ SUTARTIES
 9. VERSLININKAM TAIKOMOS NUOSTATOS
 10. PRODUKTO NUOMONĖS
 11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 12. ATŠAUKIMO FORMOS PAVYZDYS

 

Šie Internetinės parduotuvės nuostatai advokatų svetainė Pro vartotoją.pl . Internetinė parduotuvė www.multigenus.com rūpinasi vartotojų teisėmis. Vartotojas negali atsisakyti Vartotojų teisių įstatyme jam suteiktų teisių. Vartotojui mažiau palankios nei Vartotojų teisių įstatymo nuostatos sutarčių nuostatos negalioja ir vietoj jų taikomos Vartotojų teisių įstatymo nuostatos. Todėl šių Taisyklių nuostatomis nesiekiama panaikinti ar apriboti bet kokių vartotojų teisių pagal imperatyviąsias teisės aktų nuostatas, o galimos abejonės turėtų būti sprendžiamos vartotojo naudai. Esant neatitikimams tarp šių taisyklių nuostatų ir aukščiau nurodytų nuostatų, šios nuostatos turi viršenybę ir taikomos.

1.     BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1          Internetinę parduotuvę, esančią interneto adresu www.multigenus.com, valdo MORSEPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, kurios registruota buveinė yra Inowroclave (registruota buveinė ir pristatymo adresas: ul. Poznańska 216B, 88-100 Inowrocław); įrašytas į Nacionalinio teismų registro Verslininkų registrą KRS numeriu: 0001044702; Registrų teismas, kuriame saugomi įmonės dokumentai: Bydgoščiaus apygardos teismas, Nacionalinio teismų registro 13-asis komercinis skyrius; įstatinis kapitalas, kurio suma: 5000 PLN;
NIP: 5562803600; REGONAS: 525716798, elektroninio pašto adresas: info@multigenus.com oraz, kontaktinis telefono numeris: 733-603-738.

1.2          Šios Taisyklės skirtos tiek vartotojams, tiek verslininkams, besinaudojantiems Internetine parduotuve, nebent tam tikroje Taisyklių nuostatoje būtų nustatyta kitaip.

1.3          Internetinėje parduotuvėje tvarkomų asmens duomenų, susijusių su šių Taisyklių nuostatų įgyvendinimu, administratorius yra Pardavėjas. Asmens duomenys tvarkomi Internetinės parduotuvės svetainėje paskelbtoje privatumo politikoje nurodytais tikslais, laikotarpiu ir pagrindu bei principais. Privatumo politikoje visų pirma pateikiamos taisyklės dėl Administratoriaus vykdomo asmens duomenų tvarkymo Internetinėje parduotuvėje, įskaitant asmens duomenų tvarkymo pagrindą, tikslus ir laikotarpį bei duomenų subjektų teises, taip pat informaciją apie slapukų naudojimą ir analitinius įrankiai Internetinėje parduotuvėje. Naudojimasis internetine parduotuve, įskaitant pirkimą, yra savanoriškas. Taip pat Paslaugos naudotojo ar Kliento, besinaudojančio Internetine parduotuve, asmens duomenų teikimas yra savanoriškas, atsižvelgiant į privatumo politikoje nurodytas išimtis (sutarties sudarymas ir Pardavėjo įstatymais nustatytos pareigos).

1.4          Apibrėžimai:

1.41         BLOGAS – elektroninė paslauga, internetinis tinklaraštis, prieinamas Svetainėje jos Paslaugų naudotojams, leidžiantis naršyti Paslaugų teikėjo įrašus, ypač susijusius su jo veikla ir siūlomais produktais.

1.42         DARBO DIENA – viena diena nuo pirmadienio iki penktadienio, išskyrus valstybines šventes.

1.43         KONTAKTŲ FORMA – Elektroninė paslauga, interaktyvi forma, pasiekiama Internetinėje parduotuvėje, leidžianti tiesiogiai susisiekti su Pardavėju.

1.44         REGISTRACIJOS FORMA – Internetinėje parduotuvėje esanti forma, leidžianti susikurti paskyrą.

1.45         UŽSAKYMO FORMA – Elektroninė paslauga, interaktyvi forma, pasiekiama Internetinėje parduotuvėje, leidžianti pateikti užsakymą, visų pirma įtraukiant Produktus į elektroninį krepšelį ir nurodant Pardavimo sutarties sąlygas, įskaitant pristatymo ir apmokėjimo būdą. .

1.46         KLIENTAS – (1) fizinis asmuo, turintis visišką veiksnumą, o bendrai taikomų teisės aktų numatytais atvejais taip pat ribotai veiksnus fizinis asmuo – sudaręs arba ketinantis sudaryti Pardavimo sutartį su Pardavėjas.

1.47         CIVILINIS KODEKSAS – 1964 m. balandžio 23 d. Civilinio kodekso įstatymas (Teisės žurnalasAT 1964 Nr.16, punktas 93 su pakeitimais)

1.48         PASKYRA – Elektroninė paslauga, pažymėta Paslaugos gavėjo suteiktu individualiu vardu (prisijungimo vardu) ir slaptažodžiu, Paslaugos teikėjo IT sistemos išteklių rinkinys, kuriame kaupiami Paslaugos gavėjo pateikti duomenys ir informacija apie Užsakymus jo patalpintas Internetinėje parduotuvėje.

1.49         NAUJIENA – Elektroninė paslauga, elektroninio platinimo paslauga, kurią Paslaugų teikėjas teikia el. paštu, kuri suteikia galimybę visiems Paslaugos naudotojams automatiškai gauti iš Paslaugų teikėjo ciklinį vėlesnių naujienlaiškio leidimų turinį, kuriame pateikiama informacija apie Produktus. , nauji produktai ir akcijos Internetinėje parduotuvėje.

1.410     PRODUKTAS – (1) kilnojamasis daiktas (įskaitant kilnojamąjį daiktą su skaitmeniniais elementais, t.y. kuriuose yra skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos arba yra su jais susiję taip, kad skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos trūkumas trukdytų tinkamam jų funkcionavimui), kurie yra Pirkėjo ir Pardavėjo pirkimo-pardavimo sutarties objektas.

1.411     NUOSTATAI – šios Internetinės parduotuvės taisyklės.

1.412.     INTERNETINĖ PARDUOTUVĖ – Paslaugų teikėjo internetinė parduotuvė, esanti interneto adresu: www.multigenus.com.

1.413      PARDAVĖJAS; PASLAUGŲ TEIKĖJAS – MORSEPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, kurio registruota buveinė yra Inowroclave (registruotos buveinės adresas ir pristatymo adresas: ul. Poznańska 216B, 88-100 Inowrocław); įrašytas į Nacionalinio teismų registro Verslininkų registrą KRS numeriu: 0001044702; Registrų teismas, kuriame saugomi įmonės dokumentai: Bydgoščiaus apygardos teismas, Nacionalinio teismų registro 13-asis komercinis skyrius; įstatinis kapitalas, kurio suma: 5000 PLN; NIP: 5562803600; REGONAS: 525716798, elektroninio pašto adresas: info@multigenus.com oraz, kontaktinis telefono numeris: 733-603-738.

1.414     PARDAVIMO SUTARTIS – Produkto pardavimo sutartis (kilnojamųjų daiktų ir kilnojamųjų daiktų su skaitmeniniais elementais atveju), (2) produkto pristatymo sutartis (skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos atveju), (3) sutartis dėl tarp Kliento ir Pardavėjo per Internetinę parduotuvę sudarytą ar sudarytą Prekės teikimą ar naudojimą (jei teikiama neskaitmeninė paslauga ir kiti Produktai).

1.415     ELEKTRONINĖ PASLAUGA – Paslaugos teikėjo elektroniniu būdu Paslaugos gavėjui per Internetinę parduotuvę teikiama paslauga, kuri nėra Produktas.

1.416     PASLAUGŲ GAVĖJAS – (1) visiškai veiksnus fizinis asmuo, o bendrai taikomų nuostatų numatytais atvejais – ir ribotai veiksnus fizinis asmuo; 2) juridinis asmuo; arba (3) juridinio asmens statuso neturintis organizacinis vienetas, kuriam įstatymai suteiktas veiksnumas – besinaudojantis ar ketinantis naudotis Elektronine paslauga.

1.417.     VARTOTOJŲ TEISĖS ĮSTATYMAS – 2014 m. gegužės 30 d. įstatymas dėl vartotojų teisių (Journal of LawAT 2014 metų prekė 827 su pakeitimais)

1.418     UŽSAKYMAS – Kliento valios pareiškimas, pateiktas naudojant Užsakymo formą ir skirtas tiesiogiai sudaryti Produkto pardavimo sutartį su Pardavėju.

2.     ELEKTRONINĖS PASLAUGOS INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE

2.1          Internetinėje parduotuvėje yra šios elektroninės paslaugos: tinklaraštis, paskyra, kontaktinė forma, užsakymo forma ir naujienlaiškis.

2.11         Naršyti Tinklaraštį galima nuėjus į svetainėje matomą skirtuką „Tinklaraštis“. Tinklaraštis yra nemokamas visiems Svetainės lankytojams, nereikalaujant pateikti jokių duomenų ar atlikti kitokios veiklos. Kaip tinklaraščio dalį Paslaugų teikėjas skelbia straipsnius, susijusius su Internetinės parduotuvės ir produktų tema.

2.111          Paslaugos vartotojas gali bet kada ir nenurodydamas priežasties nustoti naudotis tinklaraščiu, uždarydamas žiniatinklio naršyklę.

2.12         Paskyra – naudotis Paskyra galima Paslaugos naudotojui atlikus iš viso tris tolesnius veiksmus – (1) užpildžius registracijos formą, (2) paspaudus „sukurti “ lauką ir (3) spustelėjus patvirtinimo nuorodą, automatiškai išsiųstą Paslaugos gavėjo el. pašto adresu. Paslaugos vartotojas Registracijos formoje privalo pateikti šiuos duomenis: elektroninio pašto adresą ir slaptažodį. Paskyra taip pat gali būti sukurta pažymėjus atitinkamą varnelę, kai pateikiate Užsakymą Užsakymo formoje – pateikiant Užsakymą, Paslaugos vartotojui sukuriama Paskyra.

2.121          Paskyros elektroninė paslauga teikiama nemokamai neribotą laiką. Paslaugos vartotojas gali bet kuriuo metu ir nenurodydamas priežasties panaikinti Paskyrą (atsisakyti nuo Paskyros), atsiųsdamas atitinkamą prašymą Paslaugos teikėjui, ypač el. paštu šiuo adresu: info@multigenus.com lub arba raštu. šiuo adresu: ul. Poznańska 216B, 88-100 Inowrocław

2.13         Kontaktinė forma – kontaktinės formos naudojimas pradedamas po to, kai Paslaugos gavėjas atlieka iš viso du tolesnius veiksmus – (1) pereina į skirtuką „Kontaktai“ ir (2) spusteli Internetinės parduotuvės svetainėje užpildę Kontaktinės formos laukelį „Siųsti“. Susisiekimo formoje Paslaugos gavėjas turi pateikti šiuos duomenis: el. pašto adresą. Paslaugos gavėjas, siekdamas efektyviau teikti paslaugą, taip pat gali pateikti šiuos duomenis: vardą ir pavardę, kontaktinį telefono numerį ir užklausos turinį.

2.131          Kontaktinės formos paslauga teikiama nemokamai, yra vienkartinė ir baigiasi išsiuntus užklausą.

2.14         Užsakymo forma – Užsakymo forma pradedama naudoti, kai Klientas į elektroninį krepšelį Internetinėje parduotuvėje įdeda pirmą Prekę. Užsakymas pateikiamas Klientui atlikus iš viso du tolesnius veiksmus – (1) užpildžius Užsakymo formą ir (2) spustelėjus laukelį „Užsakymas su mokėjimo įsipareigojimu/Perku ir moku“ internete. Parduotuvės svetainė užpildžius Užsakymo formą – iki šio momento galima patiems keisti įvestus duomenis (tam sekite rodomus pranešimus ir informaciją, esančią Internetinės parduotuvės svetainėje). Užsakymo formoje Klientas privalo pateikti šiuos duomenis apie Klientą: elektroninio pašto adresą, adresą (šalis), vardą, pavardę, adresą (gatvė, butas, pašto kodas, miestas), kontaktinį telefono numerį ir duomenis apie Pardavimą. Sutartis: Prekė (-ės), Prekės (-ių) kiekis, Prekės (-ių) pristatymo vieta ir būdas, apmokėjimo būdas.

2.141          Užsakymo formos elektroninė paslauga teikiama nemokamai ir yra vienkartinio pobūdžio ir baigiasi, kai per ją pateikiamas Užsakymas arba Paslaugos vartotojas nustoja teikti Užsakymą per ją.

2.15         Naujienlaiškis - naudotis Naujienlaiškiu galima - (1) pažymint atitinkamą žymimąjį langelį pateikiant užsakymą per Užsakymo formą - Pateikdamas užsakymą Paslaugos gavėjas užsiprenumeruoja naujienlaiškį , (2) pateikiant Internetinės parduotuvės pagrindinio puslapio formoje, elektroninio pašto adreso laukelyje „Naujienlaiškis“ ir paspaudus laukelį, kuriame rodoma į dešinę nukreipta rodyklė – paspaudus rodyklę, Paslauga Vartotojas yra užsiprenumeravęs naujienlaiškį.

2.151          Elektroninio naujienlaiškio paslauga teikiama nemokamai neribotą laiką. Paslaugos gavėjas turi galimybę bet kuriuo metu ir nenurodydamas priežasties atsisakyti Naujienlaiškio prenumeratos (atsisakyti Naujienlaiškio), atsiųsdamas atitinkamą prašymą Paslaugos teikėjui, ypač el. paštu šiuo adresu: info@multigenus.com lub arba raštu šiuo adresu: ul. Poznańska 216B, 88-100 Inowrocław

2.2          Techniniai reikalavimai, būtini norint bendradarbiauti su Paslaugų teikėjo naudojama IT sistema: (1) kompiuteris, nešiojamas kompiuteris ar kitas daugialypės terpės įrenginys su interneto prieiga; (2) prieiga prie el. pašto; (3) dabartinė žiniatinklio naršyklės versija: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari; Microsoft Edge; (4) rekomenduojama minimali ekrano skiriamoji geba: 1024x768; (5) įgalinti slapukus ir „Javascript“ palaikymą žiniatinklio naršyklėje.

2.3          Paslaugos gavėjas privalo naudotis internetine parduotuve teisės aktų ir geros praktikos paisymu, atsižvelgiant į pagarbą Paslaugų teikėjo asmeninėms teisėms, taip pat autorių ir intelektinės nuosavybės teisėms bei trečiosios šalys. Paslaugos gavėjas privalo įvesti duomenis, atitinkančius faktinę situaciją. Paslaugos gavėjui draudžiama teikti neteisėtą turinį.

2.4          Skundų dėl Elektroninių paslaugų teikimo tvarka nurodyta punkte. 6. Reglamentas

3.     PARDAVIMO SUTARTIES SUDARIMO SĄLYGOS IR SĄLYGOS

3.1          Pardavimo sutartis tarp Kliento ir Pardavėjo sudaroma Klientui pateikus Užsakymą naudodamas Užsakymo formą Internetinėje parduotuvėje pagal punktą. 214 Reglamentas

3.2          Internetinės parduotuvės svetainėje nurodyta Prekės kaina nurodyta Lenkijos zlotais ir su mokesčiais. Klientas yra informuojamas apie bendrą Prekės, kuri yra Užsakymo objektas, kainą su mokesčiais, taip pat apie pristatymo išlaidas (įskaitant transportavimo, pristatymo ir pašto paslaugų mokesčius) ir kitas išlaidas, taip pat jei šių mokesčių dydžio negalima nustatyti. nustatytas – apie pareigą juos sumokėti Internetinės parduotuvės svetainėje pateikdamas Užsakymą, įskaitant kai Klientas išreiškia savo valią laikytis Pardavimo sutarties.

3.3          Pardavimo sutarties sudarymo internetinėje parduotuvėje, naudojant užsakymo formą, procedūra

3.31         Pardavimo sutartis tarp Kliento ir Pardavėjo sudaroma Klientui pateikus Užsakymą Internetinėje parduotuvėje pagal punktą. 214 Reglamentas

3.32         Pardavėjas, pateikęs Užsakymą, nedelsdamas patvirtina jo gavimą ir kartu priima Užsakymą vykdyti. Užsakymo gavimą ir jo priėmimą vykdyti Pardavėjas patvirtina, Klientui pateikdamas Užsakymą nurodytą Kliento elektroninio pašto adresą išsiųsdamas atitinkamą elektroninį laišką, kuriame yra bent jau Pardavėjo deklaracijos apie Užsakymo gavimą. ir jo priėmimas vykdyti bei pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo patvirtinimas. Klientui gavus aukščiau nurodytą el. laišką, tarp Kliento ir Pardavėjo sudaroma Pardavimo sutartis.

3.4          Sudarytos Pardavimo sutarties turinys yra įrašomas, apsaugotas ir prieinamas Klientui (1) padarant šias Taisykles prieinamas Internetinės parduotuvės svetainėje ir (2) išsiunčiant Klientui el. punkte nurodytas pranešimas. 332 Reglamentas Pardavimo sutarties turinys papildomai fiksuojamas ir saugomas Pardavėjo internetinės parduotuvės IT sistemoje.

4.     MOKĖJIMO UŽ PRODUKTĄ BŪDAI IR SĄLYGOS

4.1          Pardavėjas pagal Pardavimo sutartį Klientui suteikia šiuos mokėjimo būdus:

4.11         Elektroniniai mokėjimai ir mokėjimai kortelėmis naudojant „VivaWallet“.com – galimi dabartiniai mokėjimo būdai nurodyti Internetinės parduotuvės svetainėje informacijos apie mokėjimo būdus skirtuke ir svetainėje https://www.vivawallet.com/pl_pl.

4.111          Atsiskaitymas už elektroninio mokėjimo ir mokėjimo kortelių operacijas vykdomas Kliento pasirinkimu per VivaWallet svetainę.com Atsiskaitymus elektroninėmis ir mokėjimo kortelėmis tvarko:

4.1111        Viva Wallet – VIVA MOKĖJIMO PASLAUGOS SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE, kurios registruota buveinė yra Varšuvoje (registruotas adresas: ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa), įrašytas į Nacionalinio teismo registro verslininkų registrą numeriu 0000774637, sostinės apylinkės teismo saugomos registracijos bylos. Šv Varšuva Varšuvoje, Nacionalinio teismo registro 13-asis komercinis skyrius, NIP: 1080023008, REGON: 382759654. Įmonė yra užsienio verslininko VIVA PAYMENT SERVICES ANONUME ETAIREIA ANONUME ETAIREIA filialas, kurio registruota buveinė yra Marusi mieste (registruotas adresas: 2 Kapodistriou Avenues, GR 151 23 Maroussi, Graikija), registruotas GENIKO EMPORIKO METROO registre (G.EAŠ) numeriu 122191501000, kurį valdo Atėnų prekybos ir pramonės rūmai.

4.2          Mokėjimo terminas:

4.21         Klientui pasirinkus elektroninius mokėjimus arba atsiskaitymą mokėjimo kortele, Klientas privalo sumokėti per 7 kalendorines dienas nuo Pardavimo sutarties sudarymo dienos.

Šiuo metu aktyvūs elektroniniai mokėjimai ir kortelės parduotuvėje https://multigenus.com/:

Payu, Blik, Trustly, Klarna, Visa, Master Card, American Express, Dinners Club, Discover, Maestro, Jcb, Bancontact

5.     KAINA, METODAI IR PRODUKTŲ PRISTATYMO DATA

5.1          Prekės pristatymas galimas Lenkijos Respublikos ir Europos Sąjungos valstybių narių teritorijoje (išskyrus Lenkijos Respubliką).

5.2          Už Produkto pristatymą Klientui reikia mokėti, nebent Pardavimo sutartyje numatyta kitaip. Prekės pristatymo išlaidos (įskaitant mokesčius už transportavimo, pristatymo ir pašto paslaugas) Klientui nurodomos Internetinės parduotuvės interneto svetainės informacijos apie pristatymo išlaidas skirtuke bei pateikiant Užsakymą, įskaitant ir kai Klientas išreiškia valią būti saistomas Pardavimų. susitarimas.

5.3          Pardavėjas suteikia Klientui šiuos Prekės pristatymo būdus:

5.31         Pristatymas per kurjerį.

5.32         Padėklų siuntimas.

5.4          Prekės pristatymo laikas Klientui Lenkijos Respublikos teritorijoje yra iki 7 darbo dienų, nebent prekės aprašyme nurodytas trumpesnis laikas. duotą prekę arba pateikiant užsakymą. Jei Prekės pristatomos skirtingomis datomis, pristatymo data yra ilgiausia nurodyta data, tačiau ji negali viršyti 7 darbo dienų. Prekės pristatymo Klientui laikotarpio pradžia skaičiuojama taip:

5.41         Klientui pasirinkus atsiskaityti elektroniniu būdu arba mokėjimo kortele – nuo ​​įskaitymo į Pardavėjo banko sąskaitą ar atsiskaitomąją sąskaitą dienos.

5.5          Prekės pristatymo laikas Klientui Europos Sąjungos valstybių narių teritorijoje (išskyrus Lenkijos Respubliką) yra iki 7 darbo dienų, nebent nurodyta nurodytos Prekės aprašyme arba pateikiant trumpesnį užsakymą. Jei Prekės pristatomos skirtingomis datomis, pristatymo data yra ilgiausia nurodyta data, tačiau ji negali viršyti 7 darbo dienų. Prekės pristatymo Klientui laikotarpio pradžia skaičiuojama taip:

5.51         Klientui pasirinkus atsiskaityti elektroniniu būdu arba mokėjimo kortele – nuo ​​įskaitymo į Pardavėjo banko sąskaitą ar atsiskaitomąją sąskaitą dienos.

6.     SKUNDŲ NAGRINĖJIMO PROCEDŪRA

6.1          Šis 6 skirsnis. Taisyklės apibrėžia skundų nagrinėjimo tvarką, bendrą visiems Pardavėjui teikiamiems skundams, ypač skundams dėl Prekių, Pardavimo sutarčių, Elektroninių paslaugų ir kitų skundų, susijusių su Pardavėjo ar Internetinės parduotuvės veikla.

6.2          Gali būti pateiktas skundas, pavyzdžiui:

6.21         raštu šiuo adresu: ul. Poznańska 216B, 88-100 Inowrocław

6.22         elektronine forma šiuo adresu: info@multigenus.com.

6.3          Produktas gali būti siunčiamas arba grąžinamas kaip skundo dalis adresu, kurį Klientas nurodė skundo pateikimo metu.

6.4          Į skundo aprašą rekomenduojama įtraukti: (1) informaciją ir aplinkybes, susijusias su skundo dalyku, ypač pažeidimų ar nesilaikymo rūšį ir datą. sutartis; 2) prašymas nustatyti sutarties laikymosi būdo, kainos sumažinimo arba sutarties atsisakymo pareiškimo arba kitokio reikalavimo; ir (3) skundą paduodančio asmens kontaktiniai duomenys – tai palengvins ir pagreitins skundo nagrinėjimą. Ankstesniame sakinyje išdėstyti reikalavimai yra tik rekomendacijos ir neturi įtakos skundų, pateiktų be rekomenduojamo skundo aprašymo, efektyvumui.

6.5          Jeigu skundo pateikėjas pakeičia nurodytus kontaktinius duomenis skundo nagrinėjimo metu, jis privalo apie tai pranešti Pardavėjui.

6.6          Skundo pateikėjas prie skundo gali pridėti įrodymų (pvz., nuotraukos, dokumentai ar Prekė), susijusios su skundo objektu. Pardavėjas taip pat gali prašyti besiskundžiančio asmens pateikti papildomos informacijos arba atsiųsti įrodymus (pvz. nuotraukos), jei tai palengvins ir pagreitins Pardavėjo skundo nagrinėjimą.

6.7          Pardavėjas į skundą atsakys nedelsdamas, ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo jo gavimo dienos.

6.8          Pardavėjo teisės aktuose nustatytos atsakomybės pagrindas ir apimtis nurodyti visuotinai galiojančiose įstatymų nuostatose, ypač Civiliniame kodekse, Vartotojų teisių įstatyme ir liepos 18 d. Elektroninių paslaugų teikimo įstatyme. , 2002 m. (Teisės žurnalasAT Nr.144, punktas 1204 su pakeitimais) Papildoma informacija apie Pardavėjo atsakomybę už įstatymo numatytą Prekės atitiktį Pardavimo sutarčiai pateikiama žemiau:

6.81         Pateikus skundą Prekė – kilnojamasis daiktas (įskaitant kilnojamąjį daiktą su skaitmeniniais elementais), išskyrus kilnojamąjį daiktą, kuris naudojamas tik kaip skaitmeninio turinio nešiklis – įsigytas Klientas pagal Pardavimo sutartį, sudarytą su Pardavėju nuo 1 dienos. 2023 m. sausio mėn yra apibrėžtos Vartotojų teisių įstatymo nuo 1 dienos galiojančios redakcijos nuostatomis. 2023 m. sausio mėn, ypač str. Vartotojų teisių įstatymo 43a - 43g. Šiose nuostatose konkrečiai nurodomas Pardavėjo atsakomybės prieš vartotoją pagrindas ir apimtis Prekės neatitikimo Pardavimo sutarčiai atveju.

6.9          Be įstatymų nustatytos atsakomybės, gaminiui gali būti suteikta garantija – tai sutartinė (papildoma) atsakomybė ir gali būti naudojama, kai tam tikram gaminiui taikoma garantija. Garantiją gali suteikti ne Pardavėjas, o kitas subjektas (pvz. gamintojas arba platintojas). Išsamias sąlygas dėl atsakomybės pagal garantiją, įskaitant informaciją apie subjektą, atsakingą už garantijos įgyvendinimą, ir subjektą, įgaliotą ja naudotis, rasite garantijos apraše, pvz. garantiniame talone ar kitoje vietoje dėl garantijos suteikimo. Pardavėjas nurodo, kad Prekės neatitikimo sutarčiai atveju Klientas turi teisę į teisės gynimo priemones iš Pardavėjo pusės ir jo sąskaita ir kad garantija neturi įtakos šioms teisinėms gynybos priemonėms. .

6.10      Įtraukta į 6 punktą.81 Taisyklių nuostatos, susijusios su vartotoju, taikomos ir Klientui, kuris yra fizinis asmuo, sudarantis sutartį, tiesiogiai susijusią su jo ūkine veikla, kai iš šios sutarties turinio matyti, kad ji nėra šio asmens profesinio pobūdžio, Centrinės registracijos ir informacijos apie verslą nuostatomis.

7.     NETEISMINĖS SKUNDŲ NAGRINĖJIMO IR PAREIŠKŲ PATEIKIMO METODAI BEI SUTEIKIMO PRIE ŠIŲ PROCEDŪRŲ TAISYKLĖS

7.1          Ginčų sprendimo nedalyvaujant teismui metodai apima 1) galimybę suderinti šalių pozicijas, pvz. per tarpininkavimą; (2) ginčo sprendimo siūlymas, pvz. taikinimo būdu ir (3) sprendžiant ginčą bei primetant jo sprendimą šalims, pvz. kaip arbitražo (arbitražo teismo) dalis. Išsamią informaciją apie galimybę Klientui, kuris yra vartotojas, naudotis neteisminiais skundų nagrinėjimo ir pretenzijų nagrinėjimo būdais, prieigos prie šių procedūrų taisykles ir draugišką subjektų, sprendžiančių draugišką ginčų sprendimą, paieškos sistemą rasite adresu Konkurencijos ir vartotojų apsaugos tarnybos interneto svetainėje adresu: https://polubowne.uokik.gov.pl/ .

7.2          Prie Konkurencijos ir vartotojų apsaugos tarnybos prezidento yra kontaktinis punktas, kurio užduotis, be kita ko, yra teikti vartotojams informaciją apie vartotojų ginčų sprendimą ne teisme. Vartotojas su punktu gali susisiekti: (1) telefonu – skambindamas 22 55 60 332 arba 22 55 60 333; (2) elektroniniu paštu – siunčiant pranešimą šiuo adresu: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub (3) raštu arba asmeniškai – Tarnybos būstinėje Plac Powstańców Warszawy 1 Varšuvoje (00-030).

7.3          Naudodamas neteisminius skundų nagrinėjimo ir pretenzijų nagrinėjimo būdus, vartotojas turi tokias pavyzdines galimybes: (1) pareiškimas dėl ginčo sprendimo nuolatiniam vartotojų arbitražo teismui; 2) Inspekcijos provincijos inspektoriui pareiškimas dėl ginčo sprendimo ne teisme; arba 3) pagalba iš rajono (savivaldybės) vartotojų ombudsmeno arba socialinės organizacijos, kurios įstatyme numatytos funkcijos apima vartotojų apsaugą (įskaitant įskaitant Vartotojų federacija, Lenkijos vartotojų asociacija). Patarimai, be kita ko, teikiami elektroniniu paštu porady@dlakonsumentow.pl oraz vartotojų pasitikėjimo telefonu 801 440 220 (karštoji linija dirba Darbo dienomis, nuo 8.00 iki 18.00 val., skambučio mokestis pagal operatoriaus tarifą ).

7.4          http://ec.europa.eu/odr yra internetinės vartotojų ir verslininkų ginčų sprendimo sistemos platforma ES lygmeniu (OGS platforma). GES platforma yra interaktyvi ir daugiakalbė svetainė, kurioje yra vienas langelis, skirtas vartotojams ir verslininkams, siekiantiems neteisminio ginčo dėl sutartinių įsipareigojimų, kylančių iš pardavimo internetu ar paslaugų teikimo sutarties, sprendimo (daugiau informacijos rasite pačioje platformoje arba Konkurencijos ir vartotojų apsaugos tarnybos svetainėje: https://polubowne.uokik.gov.pl/platforma-odr,161,pl.html).

8.     TEISĖ ATSAKYTI IŠ SUTARTIES

8.1          Vartotojas, sudaręs nuotolinę sutartį, gali per 14 kalendorinių dienų jos atsisakyti nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas išlaidų, išskyrus punkte nurodytas išlaidas. 8Nuostatų 8 p. Kad būtų laikomasi termino, pakanka išsiųsti deklaraciją iki jos galiojimo pabaigos. Pareiškimas apie sutarties atsisakymą gali būti pateiktas, pavyzdžiui:

8.11         raštu šiuo adresu: ul. Poznańska 216B, 88-100 Inowrocław;

8.12         elektronine forma el. paštu šiuo adresu: info@multigenus.com.

8.2          Produkto – kilnojamųjų daiktų (įskaitant kilnojamuosius daiktus su skaitmeniniais elementais) grąžinimas, kaip sutarties atsisakymo dalis, gali būti grąžinamas Klientui nurodytu adresu pateikiant deklaraciją apie sutarties atsisakymas.

8.3          Atsisakymo formos pavyzdys pateiktas Vartotojų teisių įstatymo priede Nr. 2 ir papildomai pateikiamas punkte. Nuostatų 12 p. Vartotojas gali naudoti šabloninę formą, tačiau tai nėra privaloma.

8.4          Sutarties atsisakymo laikotarpis prasideda:

8.41         sutarčiai, pagal kurią Pardavėjas išduoda Prekę, privalėdamas perleisti savo nuosavybę – nuo ​​to momento, kai vartotojas arba jo nurodyta trečioji šalis, išskyrus vežėją, perima Prekę, o tuo atveju sutarties, kuri: (1) apima kelis produktus, kurie pristatomi atskirai, partijomis arba dalimis – nuo ​​paskutinio gaminio, partijos ar dalies perėmimo, arba (2) apima reguliarų produktų pristatymą tam tikrą laikotarpį. - nuo pirmojo Produkto perėmimo;

8.42         kitoms sutartims – nuo ​​sutarties sudarymo dienos.

8.5          Atsisakius nuotolinės sutarties, laikoma, kad sutartis nesudaryta.

8.6          Produktai – kilnojamieji daiktai, įskaitant kilnojamuosius daiktus su skaitmeniniais elementais:

8.61         Pardavėjas privalo nedelsiant, ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo vartotojo pareiškimo apie sutarties atsisakymą gavimo dienos, grąžinti vartotojui visus jo sumokėtus mokėjimus, įskaitant pristatymo išlaidas. Prekė - kilnojamas turtas, įskaitant kilnojamąjį turtą su skaitmeniniais elementais (išskyrus papildomas išlaidas, atsirandančias dėl vartotojo pasirinkto pristatymo būdo, kuris nėra pigiausias Internetinėje parduotuvėje prieinamas įprastinio pristatymo būdas). Pardavėjas sumokėtą sumą grąžina naudodamas tą patį mokėjimo būdą, kurį naudojo vartotojas, nebent vartotojas aiškiai sutiko su kitokiu grąžinimo būdu, kuris jam nereikalauja jokių išlaidų. Prekių – kilnojamųjų daiktų (įskaitant kilnojamuosius daiktus su skaitmeniniais elementais) atveju, jeigu Pardavėjas nepasiūlė pats atsiimti Prekės iš vartotojo, jis gali sulaikyti iš vartotojo gautų mokėjimų grąžinimą tol, kol atgaus Prekę arba vartotojas pateikia siuntimo atgal įrodymą, priklausomai nuo to, kuris įvykis įvyksta anksčiau.

8.62         Produktų – kilnojamųjų daiktų (įskaitant kilnojamuosius daiktus su skaitmeniniais elementais) atveju vartotojas privalo nedelsdamas, ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo sutarties atsisakymo dienos, grąžinti Prekę Pardavėjui arba perduoti Pardavėjo įgaliotam atsiimti asmeniui, nebent Pardavėjas pasiūlė Prekę atsiimti pats. Norint laikytis termino, pakanka grąžinti Prekę nepasibaigus jos galiojimo laikui.

8.63         Vartotojas yra atsakingas už Produkto – kilnojamojo daikto (įskaitant kilnojamąjį daiktą su skaitmeniniais elementais) – vertės sumažėjimą, atsiradusį naudojant jį tokiu būdu, kuris viršija tai, kas būtina prekės pobūdžiui, savybėms nustatyti. ir gaminio veikimą.

8.7          Galimos išlaidos, susijusios su vartotojo atsisakymu nuo sutarties, kurias vartotojas privalo padengti:

8.71         Kalbant apie Prekes – kilnojamuosius daiktus (įskaitant kilnojamuosius daiktus su skaitmeniniais elementais) – jeigu vartotojas pasirinko kitą Prekės pristatymo būdą nei pigiausias Internetinėje parduotuvėje prieinamas standartinis pristatymo būdas, Pardavėjas neprivalo grąžinti vartotojo patirtų papildomų išlaidų.

8.72         Produktų – kilnojamųjų daiktų (įskaitant kilnojamuosius daiktus su skaitmeniniais elementais) atveju vartotojas padengia tiesiogines Produkto grąžinimo išlaidas. Tuo atveju, kai prekės paprastai negali būti grąžinamos paštu (negabaritinės siuntos), vartotojas gali patirti didesnes siuntimo išlaidas pagal vieną iš vežėjų pateiktą pavyzdinį kainoraštį: https://www.sendit.pl/cennik/cenniki-krajowe/fedex.

8.73         Produkto – paslaugos, kurios teikimas – aiškaus vartotojo prašymu – pradėtas teikti nepasibaigus sutarties atsisakymo terminui, vartotojas, kuris naudojasi teise atsisakyti sutarties pateikęs tokį prašymą, įsipareigoja sumokėti už suteiktas paslaugas sutarties atsisakymo momentu. Mokėjimo suma apskaičiuojama proporcingai teikiamos paslaugos apimčiai, atsižvelgiant į sutartyje sutartą kainą ar atlygį. Jei kaina ar atlygis yra per dideli, šios sumos apskaičiavimo pagrindas yra suteiktos paslaugos rinkos vertė.

8.8          Vartotojas neturi teisės atsisakyti nuotolinės sutarties, susijusios su tokiomis sutartimis:

8.81         (1) teikti paslaugas, už kurias vartotojas privalo sumokėti kainą, jei Pardavėjas visiškai atliko paslaugą gavęs aiškų ir išankstinį vartotojo, kuris buvo informuotas prieš pradedant nuostata, kad Pardavėjui atlikus paslaugą, jis neteks teisės atsisakyti sutarties ir tai pripažinti; (2) kai kaina arba atlygis priklauso nuo finansų rinkos svyravimų, kurių Pardavėjas nekontroliuoja ir kurie gali atsirasti iki sutarties atsisakymo termino; (3) kuriame paslaugos dalykas yra Prekė – kilnojamasis daiktas (įskaitant kilnojamąjį daiktą su skaitmeniniais elementais) – nesurenkamas, pagamintas pagal vartotojo specifikacijas arba skirtas jo individualiems poreikiams tenkinti; (4) kuriame paslaugos objektas yra Prekė – kilnojamasis daiktas (įskaitant kilnojamąjį daiktą su skaitmeniniais elementais) – greitai blogėjantis arba trumpas galiojimo laikas; (5) kurioje paslaugos objektas yra Prekė – kilnojamasis daiktas (įskaitant kilnojamąjį daiktą su skaitmeniniais elementais) – pristatomas sandarioje pakuotėje, kurio negalima grąžinti atidarius pakuotę dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių, jeigu pakuotė atidaryta po pristatymo; (6) kuriose nuostatos objektas yra Gaminiai – kilnojamieji daiktai (įskaitant kilnojamuosius daiktus su skaitmeniniais elementais), kurie po pristatymo dėl savo pobūdžio yra neatskiriamai susiję su kitais kilnojamais daiktais, įskaitant kilnojamuosius daiktus su skaitmeniniais elementais; (7) kuriuose paslaugos objektas yra alkoholiniai gėrimai, kurių kaina buvo sutarta sudarant Pardavimo sutartį ir kurių pristatymas gali įvykti tik po 30 dienų ir kurių vertė priklauso nuo rinkos svyravimų, kuriuos Pardavėjas turi jokios kontrolės; (8) kuriame vartotojas aiškiai prašė, kad Pardavėjas atvyktų pas jį skubiai remontuoti ar prižiūrėti; jeigu Pardavėjas papildomai teikia kitas paslaugas, nei to prašo vartotojas, arba pristato Prekes – kilnojamuosius daiktus (įskaitant kilnojamuosius daiktus su skaitmeniniais elementais) – išskyrus remontui ar techninei priežiūrai reikalingas atsargines dalis, vartotojas turi teisę atsisakyti sutarties dėl papildomų paslaugų ar produktų; 9) kuriuose paslaugos objektas yra garso ar vaizdo įrašai arba kompiuterinės programos, pristatomos sandarioje pakuotėje, jei pakuotė buvo atidaryta po pristatymo; 10) laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų pristatymui, išskyrus prenumeratos sutartis; (11) sudarytas viešo aukciono būdu; (12) apgyvendinimo paslaugoms teikti ne gyvenamosios paskirties, prekių gabenimo, automobilių nuomos, maitinimo, su poilsio, pramogų, sporto ar kultūros renginiais susijusioms paslaugoms, jeigu sutartyje nurodyta paslaugos teikimo diena ar laikotarpis; 13) už skaitmeninio turinio, kuris nėra pateiktas materialioje laikmenoje, tiekimą, už kurį vartotojas privalo sumokėti kainą, jei Pardavėjas pradėjo teikti aiškų ir išankstinį vartotojo, kuris buvo informuotas prieš pradėdamas nuostata, kad Pardavėjas, įvykdęs sąlygą, neteks teisės atsisakyti sutarties ir tai pripažino, o Pardavėjas pateikė vartotojui patvirtinimą, nurodytą 1 str. 15 skyrius 1 ir 2 arba str. 21 skyrius Vartotojų teisių įstatymo 1 str.; (14) už paslaugų teikimą, už kurias vartotojas privalo sumokėti kainą, už kurias vartotojas aiškiai paprašė Pardavėjo atvykti pas jį remontuoti, o paslauga jau buvo visiškai atlikta, gavus aiškų ir išankstinį vartotojo sutikimą. vartotojas.

8.9          Įtraukta į šį 8 skirsnį. Su vartotoju susijusios nuostatos taikomos sutartims, sudarytoms nuo 2021 m. sausio 1 d. taip pat Paslaugos gavėjui ar Klientui, kuris yra fizinis asmuo, sudarantis sutartį, tiesiogiai susijusią su jo ūkine veikla, jeigu iš šios sutarties turinio matyti, kad ji nėra šiam asmeniui profesinio pobūdžio, visų pirma dėl sutarties dalyko. jo verslo veikla, prieinama remiantis Centrinės registravimo ir informacijos apie verslą nuostatomis.

9.     NUOSTATOS, TAIKOMOS VERSLININKAM

9.1          Pardavėjas neleidžia verslininkams pirkti.

10. PRODUKTO NUOMONĖS

10.1       Pardavėjas leidžia savo Klientams teikti ir susipažinti su nuomonėmis apie Produktus ir Internetinę parduotuvę šiame Taisyklių punkte nurodytomis sąlygomis.

10.2       Klientas gali pareikšti nuomonę pasinaudojęs forma, leidžiančia pridėti nuomonę apie Prekę ar Internetinę parduotuvę. Ši forma gali būti prieinama tiesiogiai Internetinės parduotuvės svetainėje (įskaitant išorinį valdiklį) arba gali būti prieinama per individualią nuorodą, kurią Klientas gavo po pirkimo jo nurodytu el. pašto adresu. Paslaugos vartotojas, pridėdamas nuomonę, gali pridėti ir grafinį Prekės įvertinimą ar nuotrauką – jei nuomonės formoje yra tokia galimybė.

10.3       Klientų nuomonių pridėjimas negali būti naudojamas neteisėtai veiklai, ypač veiklai, kuri yra nesąžiningos konkurencijos veiksmas, arba veiklai, pažeidžiančiai Pardavėjo ar trečiųjų šalių asmenines, intelektinės nuosavybės teises ar kitas teises. Klientas, pateikdamas nuomonę, privalo veikti vadovaudamasis teisės aktais, šiais Nuostatais ir gerąja praktika.

10.4       Nuomonėmis galima dalytis tiesiogiai internetinės parduotuvės svetainėje (pvz., dėl tam tikros Prekės) arba išorinėje svetainėje, renkančioje nuomones, su kuriomis Pardavėjas bendradarbiauja ir į kurias jis remiasi Internetinės parduotuvės svetainėje (įskaitant per išorinį valdiklį, esantį Internetinės parduotuvės svetainėje).

10.5       Apie bet kokias pastabas, apeliacijas dėl nuomonės patikrinimo ar abejonių dėl to, ar tokia nuomonė yra iš Kliento, ar konkretus Klientas įsigijo tam tikrą produktą, gali būti pranešama analogišku būdu 6 punkte nurodyta skundų pateikimo tvarka. Reglamentas

10.6       Pardavėjas neskelbia ir neįpareigoja jokiam kitam asmeniui skelbti klaidingas Klientų nuomones ar rekomendacijas ir neiškreipia Klientų nuomonių ar rekomendacijų, siekdamas reklamuoti savo Produktus. Pardavėjas pateikia tiek teigiamų, tiek neigiamų atsiliepimų. Pardavėjas nepateikia remiamų atsiliepimų.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1       Sutartys, sudarytos per internetinę parduotuvę, sudaromos lenkų kalba.

11.2       Nuostatų pakeitimai:

11.21     Paslaugų teikėjas pasilieka teisę keisti šias Taisykles dėl svarbių priežasčių, t.y.: pasikeitus teisinėms nuostatoms; mokėjimo ar pristatymo metodų ar laiko pasikeitimai, kurie tampa teisinių ar reguliavimo įsipareigojimų objektais; teikiamų Elektroninių paslaugų apimties ar formos pasikeitimai; naujų elektroninių paslaugų įtraukimas; poreikis atremti nenumatytas ir tiesiogines grėsmes, susijusias su Internetinės parduotuvės, įskaitant Elektronines paslaugas ir Paslaugų gavėjus/Klientus, apsauga nuo sukčiavimo, kenkėjiškų programų, šiukšlių, duomenų pažeidimo ar kitų kibernetinio saugumo grėsmių – tiek, kiek šie pakeitimai turi įtakos internetinės parduotuvės įgyvendinimui. šių nuostatų nuostatas.

11.22     Pranešimas apie siūlomus pakeitimus išsiunčiamas iš anksto ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki šių pakeitimų įsigaliojimo dienos, su sąlyga, kad pakeitimas gali būti įvestas nepraėjus 15 dienų įspėjimo terminui, jei Paslaugų teikėjas: (1) ) yra įpareigota teisiniu ar reguliavimo pagrindu, pagal kurį jis privalo pakeisti Taisykles taip, kad ji negalėtų laikytis 15 dienų įspėjimo termino; arba (2) išimties tvarka privalo pakeisti savo Taisykles, siekdama neutralizuoti nenumatytą ir tiesioginę grėsmę, susijusią su Internetinės parduotuvės, įskaitant Elektronines paslaugas ir Paslaugų gavėjus/Klientus, apsauga nuo sukčiavimo, kenkėjiškų programų, šiukšlių, duomenų pažeidimų ar kito kibernetinio saugumo. grasinimai. Paskutiniais dviem ankstesniame sakinyje nurodytais atvejais pakeitimai įvedami nedelsiant, nebent yra galimybė ar būtina taikyti ilgesnį pakeitimų įvedimo terminą, apie kurį kiekvieną kartą praneša Paslaugos teikėjas.

11.23     Nepertraukiamų sutarčių atveju (pvz. Elektroninių paslaugų teikimas - Paskyra) Paslaugos gavėjas turi teisę nutraukti sutartį su Paslaugų teikėju nepasibaigus pranešimo apie siūlomus pakeitimus terminui. Toks sprendimas įsigalioja per 15 dienų nuo pranešimo gavimo dienos. Nepertraukiamos sutarties sudarymo atveju pakeistos Taisyklės yra privalomos Paslaugos gavėjui, jeigu jis buvo tinkamai įspėtas apie pasikeitimus pagal pranešimo terminą iki jų įvedimo ir per šį laikotarpį sutarties nenutraukė. Be to, bet kuriuo metu, gavęs pranešimą apie pakeitimus, Paslaugos vartotojas gali sutikti su atliktais pakeitimais ir taip atsisakyti tolesnės pranešimo trukmės. Sudarant kitokio pobūdžio sutartį nei tęstinės sutartys, Taisyklių pakeitimai jokiu būdu nepažeis teisių, kurias Paslaugos vartotojas įgijo iki Taisyklių pakeitimų įsigaliojimo datos, ypač pakeitimų. Taisyklės neturės įtakos jau pateiktiems ar pateiktiems užsakymams, taip pat sudarytiems, įvykdytiems ar įvykdytiems užsakymams.

11.24     Jei pakeitus Taisykles įvedami nauji mokesčiai arba padidės dabartiniai, vartotojas turi teisę atsisakyti sutarties.

11.3       Pardavėjas kaip įrangos platintojas, kaip apibrėžta str. 2015-09-11 įstatymo 4 2 punktas. dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (Įstatymų leidinysAT nuo 2015 m poz. 1688 su pakeitimais) praneša:

11.31     Panaudotą elektros ir elektroninę įrangą (pažymėtą atrankinio surinkimo simboliu) draudžiama išmesti kartu su kitomis atliekomis. Buitinių įrenginių atliekų turėtojas privalo jas perduoti įrangos atliekų surinkėjui arba subjektui, įgaliotam surinkti įrangos atliekas.

11.32     Pardavėjas privalo savo prekybos vietose nemokamai atsiimti naudotą įrangą iš namų ūkių, jei naudota įranga yra tos pačios rūšies ir atlieka tas pačias funkcijas kaip ir parduodama įranga.

11.33     Pardavėjas, pristatydamas Klientui buitinei įrangai skirtą įrangą, privalo neatlygintinai atsiimti naudotą techniką iš namų ūkių įrangos pristatymo vietoje, jeigu naudojama įranga yra tos pačios rūšies ir atlikta atlieka tas pačias funkcijas kaip ir pristatyta įranga. Apie norą perduoti Pardavėjui naudotą techniką minėtu atveju reikia pranešti elektroniniu būdu el. paštu adresu: info@multigenus.com.

11.34     Pardavėjui perduotos įrangos atliekos turi būti sukomplektuotos ir tinkamai paruoštos siuntimui taip, kad būtų galima saugiai transportuoti. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti įrangos atliekas, jeigu jos dėl savo užterštumo kelia grėsmę Pardavėjo ar asmenų, įgaliotų priimti įrangos atliekas, sveikatai ar gyvybei.

11.35     Informaciją apie pavyzdinių įrangos atliekų surinkimo punktus visoje šalyje galima gauti pasinaudojus paieškos sistema subjektų registre – BDO internetiniu adresu: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/.

11.4      Pagal 2009 m. balandžio 24 d. įstatymą dėl baterijų ir akumuliatorių (Journal of LawAT2009 m79666 su pakeitimais. mirė), Pardavėjas privalo priimti panaudotas baterijas (pagal Baterijų ir akumuliatorių įstatymą) ir panaudotus akumuliatorius (pagal Baterijų ir akumuliatorių įstatymą) iš Kliento, kuris yra galutinis vartotojas, kaip apibrėžta Aktas dėl baterijų ir akumuliatorių.

11.5       Šiose Taisyklėse nereglamentuojamais klausimais taikomos bendrai taikomos Lenkijos teisės nuostatos, visų pirma: Civilinis kodeksas; 2002-07-18 Elektroninių paslaugų teikimo įstatymas (Teisės žurnalasAT 2002 Nr.144, punktas 1204 su pakeitimais); Vartotojų teisių įstatymas; ir kitos atitinkamos bendrai taikomos teisės nuostatos.

12. ATSIĖMIMO FORMOS PAVYZDYS
(VARTOTOJO TEISIŲ AKTŲ PRIEDAS NUMERIS 2)


Sutarties atsisakymo formos šablonas
(šią formą reikia užpildyti ir grąžinti tik m. jei norite atsisakyti sutarties)

    Gavėjas:

MORSEPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
adresu, pateiktu Klientui 3 punkte nurodytame pirkimą patvirtinančiame pranešime.32 Nuostatuose ir prie
daugiagenio produkto pridėtoje dokumentacijoje.lt
 

    Aš/mes(*) informuoju(*) apie mano/mes atsisakymą nuo šių prekių pirkimo-pardavimo sutarties(*) prekių pristatymo sutartis(*) sutartis dėl konkretaus darbo, kurį sudaro šių prekių atlikimas(*)/dėl šios paslaugos teikimo(*)

 

    Sutarties sudarymo(*)/priėmimo(*) data

    Vartotojo (-ų) vardas ir pavardė

    Vartotojo (-ų) adresas

    Vartotojo (-ų) parašas (tik jei forma siunčiama popieriuje)

    Data

(*) Išbraukti.