Polityka metod płatności

4.     SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1.          Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

4.1.1.         Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu VivaWallet.com – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej https://www.vivawallet.com/pl_pl

4.1.1.1.          Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu VivaWallet.com. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

4.1.1.1.1.         Viva Wallet - spółka VIVA PAYMENT SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000774637, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1080023008, REGON: 382759654. Spółka jest oddziałem zagranicznego przedsiębiorcy jakim jest VIVA PAYMENT SERVICES ANONUME ETAIREIA ANONUME ETAIREIA z siedzibą w Marusi (adres siedziby: 2 Kapodistriou Avenues, GR 151 23 Maroussi, Greece), zarejestrowana w rejestrze GENIKO EMPORIKO METROO (G.E.ME.) pod numerem 122191501000 prowadzonym przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Atenach.

4.2.    Termin płatności:

4.2.1.         W przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

Aktualnie aktywne płatności elektroniczne i karty w sklepie https://multigenus.com/:

Payu, Blik, Trustly, Klarna, Visa, Master Card, American Express, Dinners Club, Discover, Maestro, Jcb, Bancontact